Frågor och svar | Kategori: Bostad och hantverkare

Rättigheter när hantverkaren inte är klar i tid?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej! Jag har anlitat hantverkare för att fixa mitt kök. De skulle vara klara för 3 veckor sedan, men är fortfarande inte klara. Vad kan jag göra för att få dem att göra klart? Vi klarar oss inte med ett halvfärdigt kök.

Hälsningar

Svar:

Janet
Janet
Vägledare,
Hallå konsument

Hej,

I första hand behöver du kontakta hantverkaren för att reklamera (klaga på) förseningen. Ta en skriftlig kontakt, exempelvis via mejl. Vid en försening kan du i första hand ställa krav på att företaget gör klart arbetet. I vissa fall kan du ha rätt att häva avtalet, men då krävs att förseningen är av väsentlig betydelse för dig.
 
Kräv att företaget gör klart arbetet 
När du ställer krav på att företaget ska göra klart arbetet är det bra att ge företaget en tilläggstid, alltså ett nytt slutdatum. Tilläggstiden måste vara så pass lång att företaget får en rimlig chans att färdigställa arbetet. Tänk på att meddela tiden skriftligen, till exempel via mejl. Du kan också skriva i mejlet att du kommer att häva avtalet om arbetet inte är klart efter tilläggstiden.
 
Häva avtalet
Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Vid en hävning har företaget inte rätt att kräva betalt för den del av arbetet som ännu inte blivit utfört. Om avtalet hävs kan du ha rätt att vända dig till en annan hantverkare för att få klart köket.
 
Hålla inne betalning 
Du har rätt att hålla inne betalning tills arbetet är färdigt. Pengarna du håller inne fungerar både som en säkerhet och ett påtryckningsmedel. Om du häver avtalet kan du använda pengarna du hållit inne till att täcka kostnaderna för att anlita en annan hantverkare.

Om du redan har betalat för arbetet har du fortfarande möjlighet att anlita en annan hantverkare, men tänk på att du är skyldig att betala även den nya hantverkaren. Du får i ett sådant läge kräva ersättning från den första hantverkaren i efterhand.

Ersättning för kostnader
Om du får extra kostnader på grund av förseningen kan du kräva ersättning av hantverkaren. I lagen kallas denna typ av ersättning skadestånd. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till förseningen och du behöver kunna visa vilka kostnader du har haft.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här
 
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Janet
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor