Sök gärna bland våra tidigare frågor och svar
Alla kategorier

Vad innebär klimatsmart mat?

Profilbild på: Tove Finns det någon officiell definition av vad klimatsmart mat innebär och hur lyder den i så fall? Ska den som marknadsför maten ha några belägg för att maten verkligen är klimatsmart? Tove 2018-11-23 11:30 Följ inlägget
 • Profilbild på: Tove Hej Tove,

  Nej, det finns ingen sådan officiell definition av vad klimatsmart mat innebär.

  Generellt sett när det gäller marknadsföring så måste allt som påstås i marknadsföringen också vara sant och verifierbart. Näringsidkare måste alltså kunna styrka alla påståenden som de använder i sin marknadsföring. Sådan information ska
  placeras i omedelbar närhet av påståendet i marknadsföringen eller på ett sätt
  att det säkerställs att detta i alla fall läses ihop.

  Enligt avgöranden från marknadsdomstolen måste näringsidkare kunna styrka sina
  miljöpåståenden med vetenskapligt grundad dokumentation. Det är inte okej för näringsidkare att vilseleda konsumenter om produktens miljöaspekter, miljöfördelar eller miljöfrämjande åtgärder.

  Om du anser att en näringsidkare har vilseledande eller felaktig marknadsföring kan du göra en anmälan om det till Konsumentverket.

  Till webbanmälan på Konsumentverkets webbplats


  Vänligen Johanna Vägledare, Hallå konsument 2018-11-23 11:32

Kommentera eller ställ en ny fråga

Ditt namn och det du skriver i ditt inlägg kan bli synligt för alla. När du anger namn och e-postadress sparar vi dem för att ha möjlighet att återkoppla till dig om din fråga.
Här kan du läsa mer om Hallå konsuments behandling av personuppgifter