Sök gärna bland våra tidigare frågor och svar
Alla kategorier

Rättigheter när hantverkaren inte är klar i tid?

Profilbild på: P. Håkansson Hej! Jag har anlitat hantverkare för att fixa mitt kök. De skulle vara klara för 3 veckor sedan, men är fortfarande inte klara. Vad kan jag göra för att få dem att göra klart? Vi klarar oss inte med ett halvfärdigt kök.

Hälsningar P. Håkansson 2017-09-27 16:16 Följ inlägget
 • Profilbild på: P. Håkansson Hej,

  I första hand behöver du kontakta hantverkaren för att reklamera (klaga på) förseningen. Ta en skriftlig kontakt, exempelvis via mejl. Vid en försening kan du i första hand ställa krav på att företaget gör klart arbetet. I vissa fall kan du ha rätt att häva avtalet, men då krävs att förseningen är av väsentlig betydelse för dig.
   
  Kräv att företaget gör klart arbetet 
  När du ställer krav på att företaget ska göra klart arbetet är det bra att ge företaget en tilläggstid, alltså ett nytt slutdatum. Tilläggstiden måste vara så pass lång att företaget får en rimlig chans att färdigställa arbetet. Tänk på att meddela tiden skriftligen, till exempel via mejl. Du kan också skriva i mejlet att du kommer att häva avtalet om arbetet inte är klart efter tilläggstiden.
   
  Häva avtalet
  Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Vid en hävning har företaget inte rätt att kräva betalt för den del av arbetet som ännu inte blivit utfört. Om avtalet hävs kan du ha rätt att vända dig till en annan hantverkare för att få klart köket.
   
  Hålla inne betalning 
  Du har rätt att hålla inne betalning tills arbetet är färdigt. Pengarna du håller inne fungerar både som en säkerhet och ett påtryckningsmedel. Om du häver avtalet kan du använda pengarna du hållit inne till att täcka kostnaderna för att anlita en annan hantverkare.

  Om du redan har betalat för arbetet har du fortfarande möjlighet att anlita en annan hantverkare, men tänk på att du är skyldig att betala även den nya hantverkaren. Du får i ett sådant läge kräva ersättning från den första hantverkaren i efterhand.

  Ersättning för kostnader
  Om du får extra kostnader på grund av förseningen kan du kräva ersättning av hantverkaren. I lagen kallas denna typ av ersättning skadestånd. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till förseningen och du behöver kunna visa vilka kostnader du har haft.

  Om du och företaget inte kommer överens
  De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

  Sök din kommunala konsumentvägledning här
   
  Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

  Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

  Vänligen Janet Vägledare, Hallå konsument 2017-09-28 11:03

Kommentera eller ställ en ny fråga

Ditt namn och det du skriver i ditt inlägg kan bli synligt för alla. När du anger namn och e-postadress sparar vi dem för att ha möjlighet att återkoppla till dig om din fråga.
Här kan du läsa mer om Hallå konsuments behandling av personuppgifter