Sök gärna bland våra tidigare frågor och svar
Alla kategorier

Räknas strejk som extraordinär omständighet?

Profilbild på: Jezper Vårt flyg från Rom till Göteborg ställdes in 30 minuter innan boarding. Vi har påbörjat processen att få ersättning för de utlägg vi haft. Vi har även varit i kontakt med ett par bolag som jobbar med att göra denna typen av claims åt människor som inte vill rodda i det själv.

Ett par har tackat nej till att driva vår claim, då den beror på strejk, och att det numera går under benämningen "Extraordinära omständigheter". På er sida står det dock att läsa att strejk inte går under det. Vad är det som gäller?

Det är alltså personal (piloter och kabinpersonal) på flygbolaget som strejkat, inte på flygplats, flygledartorn eller andra funktioner rörande flygande.

Ett av bolagen meddelade till och med att strejk endast kan uteslutas ur begreppet extraordinär omständighet om det inträffar oplanerat och plötsligt. Det låter väldigt motsägelsefullt. Jezper 2018-08-06 14:36 Följ inlägget
 • Profilbild på: Jezper Hej Jezper,

  Tyvärr finns det inget enkelt svar på din fråga. Om en strejk ska räknas som extraordinär eller inte beror på vilken typ av strejk det var och hur den påverkade flygbolaget i stort och er specifika flygning.

  Olika bedömningar har därför gjorts när det kommer till just strejk där det i vissa fall har ansetts extraordinärt och i vissa fall inte.

  Vad du troligtvis hänvisar till i ditt sista stycke är det förhandsavgörande som EU-domstolen meddelade i april 2018. Där kom de fram till att en "vild strejk" inte ska ses som en extraordinär omständighet. Resonemanget i korthet var att flygbolaget hade gett ett överraskande beslut att omorganisera företaget, och att strejken var spontan från arbetstagarna själva som valde att sjukanmäla sig.

  Sammanfattningsvis kan man därför säga att det kan bero på flera omständigheter om just er flygförsening berodde på en extraordinär omständighet eller inte.

  Om ni inte kommer överens
  Om flygbolaget skulle neka er kompensation eller om de inte svarar alls inom sex veckor så har du rätt att få er tvist prövad. Eftersom din försening skedde i Italien så är det tvistlösningsorganet i Italien som du ska anmäla till.

  Gör anmälan till det italienska tvistlösningsorganet

  Om du vill kan vi hjälpa dig att vidarebefordra din anmälan till det italienska tvistlösningsorganet. Du kan mejla till: resor@hallakonsument.se.

  Det som är viktigt att skicka med är följande:


  Vänligen Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa 2018-08-07 09:16
 • Profilbild på: Jezper Tack för information. En enkel följdfråga. Vem avgör om det är extraordinär omständighet? Flygbolaget själva? Jezper 2018-08-07 09:18
 • Profilbild på: Jezper Hej igen,

  Flygbolagen gör själva först en bedömning vad de anser och om de kommer att betala ut eller inte. Är man inte överens med företaget får man som sagt driva ärendet vidare för att få en opartisk bedömning. Deras bedömning är dock inte bindande men många företag väljer att följa rekommendationerna.

  I slutändan är det bara en domstol som kan avgöra en tvist.

  Vänliga hälsningar Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa 2018-08-07 09:53

Kommentera eller ställ en ny fråga

Ditt namn och det du skriver i ditt inlägg kan bli synligt för alla. När du anger namn och e-postadress sparar vi dem för att ha möjlighet att återkoppla till dig om din fråga.
Här kan du läsa mer om Hallå konsuments behandling av personuppgifter