Sök gärna bland våra tidigare frågor och svar
Alla kategorier

Räknas strejk som extraordinär omständighet?

Profilbild på: Jezper Vårt flyg från Rom till Göteborg ställdes in 30 minuter innan boarding. Vi har påbörjat processen att få ersättning för de utlägg vi haft. Vi har även varit i kontakt med ett par bolag som jobbar med att göra denna typen av claims åt människor som inte vill rodda i det själv.

Ett par har tackat nej till att driva vår claim, då den beror på strejk, och att det numera går under benämningen "Extraordinära omständigheter". På er sida står det dock att läsa att strejk inte går under det. Vad är det som gäller?

Det är alltså personal (piloter och kabinpersonal) på flygbolaget som strejkat, inte på flygplats, flygledartorn eller andra funktioner rörande flygande.

Ett av bolagen meddelade till och med att strejk endast kan uteslutas ur begreppet extraordinär omständighet om det inträffar oplanerat och plötsligt. Det låter väldigt motsägelsefullt. Jezper 2018-08-06 14:36 Följ inlägget
 • Profilbild på: Jezper Hej Jezper,

  Tyvärr finns det inget enkelt svar på din fråga. Om en strejk ska räknas som extraordinär eller inte beror på vilken typ av strejk det var och hur den påverkade flygbolaget i stort och er specifika flygning.

  Olika bedömningar har därför gjorts när det kommer till just strejk där det i vissa fall har ansetts extraordinärt och i vissa fall inte.

  Vad du troligtvis hänvisar till i ditt sista stycke är det förhandsavgörande som EU-domstolen meddelade i april 2018. Där kom de fram till att en "vild strejk" inte ska ses som en extraordinär omständighet. Resonemanget i korthet var att flygbolaget hade gett ett överraskande beslut att omorganisera företaget, och att strejken var spontan från arbetstagarna själva som valde att sjukanmäla sig.

  Sammanfattningsvis kan man därför säga att det kan bero på flera omständigheter om just er flygförsening berodde på en extraordinär omständighet eller inte.

  Om ni inte kommer överens
  Om flygbolaget skulle neka er kompensation eller om de inte svarar alls inom sex veckor så har du rätt att få er tvist prövad. Eftersom din försening skedde i Italien så är det tvistlösningsorganet i Italien som du ska anmäla till.

  Gör anmälan till det italienska tvistlösningsorganet

  Det som är viktigt att skicka med är följande:


  Vänligen Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa 2018-08-07 09:16
 • Profilbild på: Jezper Tack för information. En enkel följdfråga. Vem avgör om det är extraordinär omständighet? Flygbolaget själva? Jezper 2018-08-07 09:18
 • Profilbild på: Jezper Hej igen,

  Flygbolagen gör själva först en bedömning vad de anser och om de kommer att betala ut eller inte. Är man inte överens med företaget får man som sagt driva ärendet vidare för att få en opartisk bedömning. Deras bedömning är dock inte bindande men många företag väljer att följa rekommendationerna.

  I slutändan är det bara en domstol som kan avgöra en tvist.

  Vänliga hälsningar Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa 2018-08-07 09:53
 • Profilbild på: Jezper Hej Gustaf,
  Som du säkert är medveten om har SAS i sin senaste strejk bestämt att de anser den som "extraordinaär" händelse. Jag har läst en del i olika artiklar och finner det märkligt att en strejk inom det egna bolaget skall räknas på samma sätt som dåligt väder eller åska. Då strejker vet man om och har ändå en rimlig chans att lösa/ styra själva. Hur som, jag har nu fått avslag från SAS, är det till ARN jag skall vända mig eller har du andra tips och trix? Christoffer 2019-05-15 14:51
 • Profilbild på: Jezper Hej Christoffer,

  Som tidigare nämnt är det domstolen som tillslut får avgöra om det anses vara en extraordinär omständighet eller inte. Arbetsrättsliga aspekter och regler kring strejk påverkar troligtvis bedömningen.

  Vart tvisten i ett alternativt tvistlösningsorgan ska prövas beror på vart ditt inställda flyg inträffade.

  Lär är en lista över tvistlösningsorganen i  EU, Island, Norge eller Schweiz.


  Vänligen Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa 2019-05-17 14:42
 • Profilbild på: Jezper Hej, En fråga som jag undrar gällande hänvisning till strejk. Vad är flygbolagets bevisbörda i denna fråga. Har nämligen fått nedan svar; This flight was cancelled due to an earlier disruption within our network that had a direct effect on this flight. The original disruption was caused by a lightning strike.

  Låter lite allmängiltigt att behändigt att skylla på.

  Med vänlig hälsning Per Per 2019-09-09 13:28
 • Profilbild på: Jezper Hej Per,

  Lightning strike är snarare ett blixtnedslag. Därefter måste ett drabbat plan undersökas och då skrivs en rapport. På det sättet - och eventuellt med en väderrapport - kan flygbolaget visa att planet drabbades av ett blixtnedslag.

  Vänligen, Iwona Juridisk rådgivare, Konsument Europa 2019-09-10 07:48

Kommentera eller ställ en ny fråga

Ditt namn och det du skriver i ditt inlägg kan bli synligt för alla. När du anger namn och e-postadress sparar vi dem för att ha möjlighet att återkoppla till dig om din fråga.
Här kan du läsa mer om Hallå konsuments behandling av personuppgifter