Sök gärna bland våra tidigare frågor och svar
Alla kategorier

Får Kyrkskatt.se ta betalt för att hjälpa mig gå ur Svenska kyrkan?

Profilbild på: Stefan Jerkander Gick ur Svenska Kyrkan via en länk på telefonen. (Kyrkoskatten) Det stod mig veterligen inget om att det skulle kosta pengar. Har fått en faktura på 369 kronor. Måste jag betala den eller ska jag ta strid? Stefan Jerkander 2019-02-26 17:38 Följ inlägget
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hej Stefan,

  Företaget har bara rätt att ta betalt för detta om det framgick tydligt när du beställde tjänsten att det också kostar pengar.

  Om det inte har funnits tydlig information om att tjänsten kostar pengar i samband med att du gjorde beställningen kan företaget heller inte kräva att du ska betala.

  Bestrida en felaktig faktura
  Om du har fått en faktura som du anser att du inte är skyldig att betala har du rätt att bestrida den. Det kan du göra genom att skriva ett mejl till företaget där du förklarar tydligt att du inte tänker betala och varför du inte tänker betala.

  Läs mer om att bestrida

  Vänligen Johanna Vägledare, Hallå konsument 2019-03-01 11:56
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Min son ingick avtal med kyrkoskatt.se utan att förstå att det var en förmedlingstjänst. Han har fått en faktura på 369 kr för utträdesblanketter. Kan han åberopa ångerrätt? Ska han skicka tillbaka blanketten i så fall? Johan Hultgren 2019-03-02 09:05
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hej Johan,

  När du ingår ett avtal på nätet så är huvudregeln att du har 14 dagars ångerrätt enligt lag. Lagen är tvingande, vilket betyder att lagen gäller oavsett vad företaget skriver i sina villkor. Det finns vissa undantag ifrån ångerrätten.

  Här kan du läsa mer om ångerrätten och om dessa undantag

  Ångerrätten använder du genom att skicka ett meddelande till företaget där du talar om att du ångrar dig och att du vill frånträda avtalet. Gör det skriftligen, exempelvis via mejl. Tänk på att spara ditt meddelande så att du har bevis på att du har utnyttjat din ångerrätt och att du har ångrat dig i tid.

  Lagen som styr ångerrätt säger att du, när du köper en vara, ska lämna eller skicka tillbaka varan till företaget om du använder din ångerrätt.

  Då situationen rör en tjänst snarare än vara är frågan om det finns något av värde att skicka tillbaka till företaget. Det är tveksamt om den typ av blankett det rör sig om skulle ha ett ekonomiskt värde.

  Du skriver att det är din son som har ingått avtalet. Skulle det vara så att din son är omyndig så kan du hävda att avtalet är ogiltigt. Den som säljer varor och tjänster måste kunna visa att köpet har gjorts av en myndig person eller att föräldern har godkänt köpet.

  Du kan läsa mer i denna artikel Barn och avtal på nätet

  Vänligen Anna Vägledare, Hallå konsument 2019-03-06 08:49
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Detta är ett blufföretag, märkligt att det inte går att stoppa. Min fru är amerikansk medborgare med uppehållstillstånd här och har aldrig haft något att göra med Svenska kyrkan. Jag tillbringade vintern i USA med henne och när jag kom tillbaka, låg där först ett brev till henne från Kyrkoskatten.se med "tack för din beställning" med utträdesanmälan via Kyrkoskatten.se och blankett, sedan ett annat brev med faktura för beställning 2019-03-06 (då vi båda var i USA) på 369 kr, därefter en betalningspåminnelse på 429 kr och slutligen, för några veckor sedan, ett betalningskrav på 549 kr med hot om kronofogden. Det finns faktiskt en hemsida där man kan skicka mejl till blufföretaget, "Accord Alliance Ltd.", där jag bestred det hela på ett lämpligt förolämpande sätt. Under tiden hade jag också polisanmält det, och anmälan ligger för utredning i "LPO Borlänge". HARALD HENRYSSON 2019-05-27 10:58
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hej Harald,

  Om ni är helt säker på att ni aldrig har beställt detta så är ni heller inte betalningsskyldiga.

  Om ni får ett betalningskrav som ni anser är felaktigt måste ni bestrida det, vilket jag uppfattar det som att ni redan har gjort.

  Tänk också på att alltid bestrida på ett sätt så att ni kan bevisa efteråt att ni faktiskt har gjort det, exempelvis via mejl. Så länge ni har bevis för att ni har bestridit riskerar ni ingen betalningsanmärkning.

  Vänligen Johanna Vägledare, Hallå konsument 2019-05-28 11:38
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hur skulle min fru kunna bli betalningsskyldig för att ett bedrägeriföretag påstår att hon beställt hjälp med utträde ur en organisation där hon aldrig varit medlem? Varför måste man bestrida ett betalningskrav för en påhittad faktura, när avsändaren inte kan ha något bevis för att det finns något underlag? Är det inte bedragarens skyldighet att försöka visa att det inte är bedrägeri? Harald Henrysson 2019-05-28 13:08
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hej Harald,

  Huruvida din fru blir betalningsskyldig eller inte i slutändan beror på om hon någon gång har beställt tjänsten av företaget. Men som min kollega skrivit tidigare så behöver din fru inte betala om hon inte beställt detta.

  Det är viktigt att bestrida en faktura för att informera företaget att fakturan är felaktig och för att inte riskera att få en betalningsanmärkning. I slutändan är det då företaget som måste bevisa att de har rätt till betalning.

  Läs mer om vad det innebär att bestrida här

  Vänligen Johan 2019-05-29 09:44
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hej Hallå Konsument och alla andra. Det kostar -inget- att gå ur Svenska Kyrkan om man vill det. Vill man gå ur kyrkan, kan man begära utträde via en skriftlig blankett som går att ladda ner via Svenska Kyrkans hemsida alternativt skriva till den församlingen man tillhör. Det kostar som sagt inget. Lycka till Diana 2019-07-08 20:45
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Jag har fått faktura från Kyrkoskatt.se
  Två företag står bakom denna bluff. Det är kyrkoskatt.se med adress i Malmö, den andra är Evoea faktureringstjänst. Fakturan saknar moms? Det är två företag i Sverige, ska dom inte betala moms? Janne Kangas 2019-09-17 23:05
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hej Janne,

  Frågor om moms kan du ta med Skatteverket, då det är den myndigheten som har information om sådana regler.

  Du hittar Skatteverkets kontaktinformation på deras webbplats

  Vänligen Johanna Vägledare, Hallå konsument 2019-09-19 14:20
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Det verkar som att fler än jag drabbats av det bedrägliga i detta företags layout och säljmetoder. Själv kontaktade jag konsumentrådgivare som rek mej att anmäla till konsumentombudsmannen ”då tillräckligt många anmälningar kan leda till att företaget stoppas”. Men trots att fler än jag tycks ha anmält/upplyst om företaget inkl uppgifter om att företaget inte redovisar moms(?), så verkar det inte räcka för att stoppa/få företaget att ändra sina säljmetoder. Och samarbete över gränserna - tex KO och Skatteverket - förekommer tydligen inte alls vilket gör att man som konsument ger upp till slut efter att ha slussats än hit än dit. Synd, då problem av den här typen lär öka i takt med de alltfler förekommande nättjänsterna. Karlsson Christina 2019-10-09 14:54
 • Profilbild på: Stefan Jerkander Hej Christina,

  Som min kollega skrev ovan så kan du ta kontakta med Skatteverket frågor om moms, då det är den myndigheten som har information om sådana regler.

  Du hittar Skatteverkets kontaktinformation på deras webbplats

  Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. En anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i just det specifika ärendet. En anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

  Läs mer om anmälan på Konsumentverkets webbplats

  Vänligen Johanna Vägledare, Hallå konsument 2019-10-10 08:08

Kommentera eller ställ en ny fråga

Ditt namn och det du skriver i ditt inlägg kan bli synligt för alla. När du anger namn och e-postadress sparar vi dem för att ha möjlighet att återkoppla till dig om din fråga.
Här kan du läsa mer om Hallå konsuments behandling av personuppgifter