تاخیر در پرواز

Försenat flyg - Persiska

اگر پرواز شما به تأخیر بیفتد، ممکن است از حق جبران خسارت وارده و کمک به شما از شرکت هواپیمایی برخوردار باشید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد میزان جبران خسارت و چگونگی ادامه کار در صورت رد ادعای شما از جانب شرکت های هواپیمایی، به شما ارائه می شود.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

با استفاده از ابزار رایگان ما موسوم به Flygkalkylatorn (ماشین حساب پرواز) اطلاعات مربوط به پرواز

خود را پر می کنید تا بفهمید چه حقوقی دارید. ماشین حساب پرواز همچنین شما را به وب سایت شرکت هواپیمایی مربوطه هدایت می کند تا بتوانید درخواست خود را از راه وب سایت آنان برایشان بفرستید.

ماشین حساب پرواز را در اینجا ببینید

ماشین حساب پرواز به سوئدی و انگلیسی است. اگر نمی توانید درخواست جبران خسارت خود را از طریق وب سایت شرکت هواپیمایی برایشان بفرستید می توانید از فرم شکایت اتحادیه اروپا استفاده کنید و از طریق ایمیل یا نامه به شرکت هواپیمایی ارسال کنید. این فرم به زبان سوئدی و انگلیسی موجود است.

فرم به سوئدی

فرم به انگلیسی

اگر شرکت هواپیمایی سوئدی نیست یا آن رویداد در کشوری غیر از سوئد رخ داده است از فرم انگلیسی استفاده کنید. نسخه ای از فرم ارسال شده به شرکت هواپیمایی را ذخیره کنید. اگر می خواهید هزینه های پرداختی خود را جبران کنید، مهم است که مدارکی مانند رسیدها را پیوست درخواست جبران خسارت خود بفرستید، که نشان دهد چه هزینه هایی را شامل می شود.

منتظر پاسخ شرکت هواپیمایی باشید

پس از آنکه شکایت خود را برای شرکت هواپیمایی ارسال کردید باید منتظر پاسخ این شرکت باشید. دریافت جواب معمولاً چند هفته طول می کشد اما اگر بیش از شش هفته گذشت و پاسخی دریافت نکردید می توانید به اقدامات خود ادامه دهید.

قوانین ویژه در اتحادیه اروپا برای پروازهای لغو شده

در محدوده اتحادیه اروپا، قوانین خاصی برای پروازها وجود دارد، که ممکن است هنگام تأخیر یا لغو پرواز، به شما کمک کند. همچنین ممکن است حق جبران خسارت به صورت مبلغی ثابت به یورو را داشته باشید. در موارد زیر، قوانین اتحادیه اروپا اعمال می شود:

 • هنگام پرواز از یک فرودگاه در محدوده اتحادیه اروپا.

 • هنگام پرواز از یک فرودگاه خارج از محدوده اتحادیه اروپا به یک فرودگاه در داخل محدوده اتحادیه اروپا با

 • یک شرکت هواپیمایی ثبت شده در اتحادیه اروپا.

این قوانین در مورد نروژ، ایسلند و سوئیس نیز مانند تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعمال می شود. اگر پرواز شما تحت قوانین اتحادیه اروپا نباشد، حق دریافت غرامت به صورت مبلغ ثابت را ندارید. در مقابل ممکن است حق جبران هزینه های متحمل شده خود را داشته باشید.

حق شما برای جبران خسارت مالی

دو نوع پرداخت برای خسارت وجود دارد که ممکن است هنگام تأخیر پرواز به شما تعلق گیرد. یکی برای جبران خسارت یا kompensation و دیگری برای دادن تاوان یا skadestånd.

جبران خسارت یا kompensation

اگر پرواز شما تحت قوانین اتحادیه اروپا باشد، ممکن است حق جبران خسارت به صورت مبلغ ثابت به یورو را داشته باشید. مبلغ پرداختی از 250 تا 600 یورو متغیر است. این جبران خسارت برای مدت زمانی پرداخت میشود که به دلیل تأخیر از دست داده اید. برای داشتن حق جبران خسارت، تأخیر باید سه ساعت یا بیشتر باشد. بزرگی مبلغ پرداختی به شما نیز به طول پرواز بستگی دارد:

 • 250 یورو برای همه پروازهای حداکثر تا 1500 کیلومتر.

 • 400 یورو برای تمام پروازهای درون اتحادیه اروپا بیش از 1500 کیلومتر و برای همه پروازهای دیگر بین 1500 تا 3500کیلومتر.

 • 600 یورو برای سایر پروازهای زیر پوشش قوانین اتحادیه اروپا.

طول پرواز از نقطه شروع تا مقصد نهایی شما محاسبه می شود. جبران خسارت صرف نظر از این که در کجا توقف کرده باشید و در کجای مسیر پرواز تاخیر رخ داده باشد اعمال می شود.

برای پروازهای طولانی مدت تر جبران خسارت ممکن است نصف شود

برای پروازهای طولانی تر، یعنی پروازهای بیش از 3500 کیلومتر، بسته به مدت زمان تأخیر، مبلغ ثابت پرداختی که به شما تعلق می گیرد میتواند نصف شود.

تاوان ص

رف نظر از اینکه پرواز شما زیر قوانین اتحادیه اروپا باشد یا خیر ممکن است حق دریافت غرامت برای هزینه های ناشی از تاخیر پرواز را داشته باشید. به عنوان مثال، ممکن است مجبور شده باشید در فرودگاه غذا بخرید، یک شب هتل را از دست بدهید یا درآمد ناشی از کار خود را از دست بدهید. شما باید بتوانید هزینه های متحمل شده خود را ثابت کنید و این هزینه ها باید به تأخیر مربوط باشد. کلیه رسیدهای هزینه خود را به عنوان مدرک نگهدارید. به دلیل تأخیر پرواز نمی توانید برای رنج روحی، ناراحتی ناشی از انتظار کشیدن، احساس ناخوشایند داشتن یا ناراحتی های مشابه درخواست غرامت کنید.

حق شما برای دریافت کمک و حمایت از شرکت هواپیمایی

اگر پرواز شما حداقل دو ساعت به تأخیر بیفتد و پرواز شامل قوانین اتحادیه اروپا باشد، شرکت هواپیمایی باید غذا و نوشیدنی رایگان و متناسب با زمان انتظار به شما بدهد. همچنین شرکت هواپیمایی باید به شما اطلاع دهد که چه حقوقی دارید.

حق بازپرداخت در صورت تاخیر بیش از 5 ساعت

اگر پرواز شما با بیش از 5 ساعت تاخیر به سوی مقصد نهایی حرکت کند شرکت هواپیمایی باید بهای آن بخش از بلیت را که امکان استفاده از آن وجود نداشته به شما برگرداند. هنگامی که قرار است بازپرداخت صورت گیرد، شرکت هواپیمایی موظف است ظرف 7 روز هزینه بلیط شما را جبران کند. بازپرداخت باید به صورت نقدی، از طریق انتقال بانکی الکترونیکی، یا چک انجام شود. اگر با آن موافق باشید، بازپرداخت می تواند از طریق رسیدهای اعتباری که بعدا بتوان با آن بلیت دیگری خرید یا به روش دیگری نیز انجام شود. وقتی بازپرداخت را قبول می کنید، نمی توانید همزمان از شرکت هواپیمایی بخواهید که شما را به صورت رایگان به مقصد برساند.

در این موارد شما حق دریافت غرامت را ندارید

اگر پرواز به دلیل شرایط فوق العاده دچار تاخیر شده یا لغو شود شرکت هواپیمایی موظف به پرداخت خسارت به صورت مبلغ ثابت به یورو نیست. منظور از شرایط خارق العاده، حوادثی است که خارج از اختیار شرکت هواپیمایی است و حتی در صورت انجام تمام اقدامات معقول، نمی توان از آنها جلوگیری کرد. هیچ موقعیت خاصی وجود ندارد که همیشه به طور فوق العاده دیده شود، شرایط فوق العاده باید مورد به مورد ارزیابی شود. اما شرایطی وجود دارد که می تواند فوق العاده باشد مانند:

 • بی ثباتی سیاسی

 • شرایط آب و هوایی که پرواز را غیر ممکن می کند

 • خطرات امنیتی

 • کمبودهای پیش بینی نشده در ایمنی پرواز

 • هنگامی که اعتصابی وجود دارد که بر فعالیت های شرکت هواپیمایی تأثیر بگذارد.

یراد فنی هواپیما معمولاً به عنوان شرایط فوق العاده محسوب نمی­شود. این به شرکت هواپیمایی بستگی دارد که ثابت کند پرواز با تاخیر یا لغو شده به دلیل شرایط فوق العاده بوده است. شرکت هواپیمایی همچنین باید بتواند ثابت کند که آنها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تأخیر یا لغو پرواز انجام داده اند.

اگر شرکت هواپیمایی به شرایط فوق العاده / فورس ماژور ارجاع دهد

اتفاق می افتد که شرکت های هواپیمایی به شرایط فوق العاده ارجاع میدهند و از این رو غرامتی پرداخت نمی کنند. در مرحله اول، شرکت هواپیمایی خود آنچه را اتفاق افتاده ارزیابی می کند و تصمیم می گیرد که آیا غرامت پرداخت کند یا خیر. اگر با ارزیابی شرکت هواپیمایی موافق نیستید، مراجعی وجود دارند که می توانید درخواست خود را برای ارزیابی رایگان و بی طرفانه برای آنها بفرستید.

برای ارزیابی درخواست خود اینگونه عمل کنید

اینکه کدام مرجع باید به درخواست شما رسیدگی کند از جمله به نوع غرامتی که شما میخواهید و نیز به کشوری که مشکل پروازی در آنجا بوجود آمد بستگی دارد. با ما تماس بگیرید و ما به شما اطلاع خواهیم داد که به کجا می توانید مراجعه کنید. اطلاعات تماس با Hallه konsument

Försenat flyg

Om ditt flyg försenas kan du ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget. På den här sidan får du information om hur stor ersättning du kan kräva och hur du kan gå vidare om flygbolaget nekar till dina krav.

Räkna ut vad du kan kräva och skicka kravet till flygbolaget 

Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn fyller du i information om din flygresa för att få veta vilka rättigheter du har. Du får bland annat veta om och hur mycket ersättning du har rätt till. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen. 

Gå till Flygkalkylatorn 

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska. 

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett och skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. 

Blankett på svenska 

Blankett på engelska 

 Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader du har fått är det viktigt att du skickar med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om. 

Vänta på svar från flygbolaget 

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar från flygbolaget. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.  

Särskilda regler för försenat flyg inom EU 

Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning i form av schablonbelopp i euro.  

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • När du flyger från en flygplats inom EU. 

 • När du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.  

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av. 

Din rätt till ekonomisk ersättning 

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg försenas. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd. 

Kompensation 

Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Ersättningen varierar från 250 till 600 euro. 

Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid som du har förlorat på grund av förseningen. För att ha rätt till kompensation måste förseningen vara tre timmar eller mer. Hur stort belopp du har rätt till beror även på längden på flygningen: 

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 

 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa. 

 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler. 

Längden på flygningen beräknas från startpunkten till din slutdestination. Det gäller oavsett om och var du har mellanlandat och var på flygsträckan förseningen skedde. 

Kompensationen kan halveras vid längre flygningar 

Vid längre flygningar, det vill säga flygningar över 3 500 kilometer, kan schablonbeloppet du har rätt till halveras beroende på hur lång förseningen är.  

Skadestånd 

Oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte kan du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det försenade flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.  

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret för att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det försenade flyget. 

Din rätt till stöd och hjälp från flygbolaget 

Om ditt flyg blir försenat med minst två timmar, och flygningen omfattas av EU-reglerna, ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har.  

Rätt till återbetalning vid försening på mer än 5 timmar 

Avgår ditt flyg mer än 5 timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja.  

När du ska få en återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt. 

När du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. 

I de här fallen har du inte rätt till ekonomisk ersättning 

Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av schablonbeloppen i euro om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Det finns inte några bestämda situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära: 

 • politisk instabilitet 

 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga 

 • säkerhetsrisker 

 • oförutsedda brister i flygsäkerheten 

 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser. 

Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd. 

Om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter/force majeure

Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning. I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av det som hänt, och beslutar om de kommer att betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns det instanser du kan skicka ditt ärende vidare till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning. 

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket