فاکتور نادرست را رد کنید

Bestrida felaktig faktura - Persiska

اگر فاکتور نادرستی دریافت کردید می توانید به آن اعتراض کنید. همیشه نخست با شرکت صادر کننده فاکتور تماس بگیرید تا به آنچه فکر می کنید اشتباه است اشاره کنید.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

کتباً با شرکت تماس بگیرید

با شرکت صادر کننده فاکتور تماس بگیرید و به آنچه اشتباه شده است اشاره کنید. بهتر است این تماس کتبی باشد برای نمونه از راه ایمیل. بعضی اوقات خطاها به دلیل اشتباه است و بسادگی با نشان دادن اشتباه به آن شرکت موضوع حل می­شود. اگر شرکت با تصحیح آنچه نادرست است موافقت نکرد می توانید فاکتور یا بخشی از فاکتور را که نادرست است رد کنید.

برای رد فاکتور چنین عمل می­کنید

رد کردن یک فاکتور به این معنی است که شما به شرکت اطلاع می دهید که نسبت به فاکتور معترض هستید و بنابراین آن را پرداخت نمی کنید. مهم است که شما بیان کنید چرا فکر می کنید فاکتور نادرست است، مثلاً اینکه مبلغ با آنچه توافق کرده اید مطابقت ندارد.

کنترل کنید و ببینید که چه مقدار از فاکتور نادرست است

به یاد داشته باشید که کنترل کنید آیا همه فاکتور یا فقط بخشی از آن نادرست است. اصل بر این است که شما باید بخشی را که درست است پرداخت کنید. بعضی اوقات باید به شرکت اطلاع دهید که مثلاً نیمی از مبلغ فاکتور را پرداخت می کنید اما باقیمانده مبلغ را رد می­کنید.

بصورت کتبی اعتراض کنید

هنگامی که شما با یک فاکتور را رد می­کنید مهم است که بصورت کتبی با شرکت تماس بگیرید تا بتوانید ثابت کنید که اعتراض کرده­اید. به عنوان مثال می توانید اعتراض خود را با ایمیل ارسال کنید. اگر نامه ارسال می کنید ، خوب است که آن را سفارشی کنید تا بتوانید ثابت کنید که به فاکتور اعتراض کرده اید. به یاد داشته باشید که از نامه خود عکس بگیرید یا یک کپی از آن را نگهداری کنید. در پیامی که برای شرکت می­فرستید باید شماره، مبلغ و تاریخ فاکتوری را که نادرست می­دانید بنویسید.

بعد از اینکه اعتراض کردید

برای اینکه رد کردن فاکتور یا اعتراض به آن اعتبار داشته باشد لازم نیست که شرکت اعتراض شما را تأیید کند. اگر شرکت با وجود اعتراض شما همچنان فکر میکند که آنها حق دارند و شما باید فاکتور را پرداخت کنید، این آنها هستند که باید موضوع را پیگیری کنند. به عبارت دیگر هنگامی که شما فاکتوری را رد کردید می توانید منتظر بمانید تا ببینید شرکت چه می­کند. اگر شرکت نامه های بیشتری با درخواست پرداخت ارسال نکند ، نیازی به انجام کار دیگری نیست.

اگر شرکت ادعا می­کند که شما پیشنهادی را پذیرفته اید

اگر شرکت ادعا می­کند شما پیشنهادی را پذیرفته اید یا سفارشی داده اید، این آن شرکت است که باید این ادعا را ثابت کند. می توانید از شرکت بخواهید اسنادی را نشان دهد که ثابت می کند شما با این شرکت توافق کرده اید.

آیا شرکت با شما تماس گرفته است؟

برای فروش تلفنی، بر پایه قانون شرکت فروشنده موظف به دریافت موافقت کتبی از شماست تا توافق بعمل آمده اعتبار داشته باشد. این اصل برای مواردی است که شرکت فروشنده با شما تماس گرفته باشد یا از شما خواسته شده باشد که با شرکت فروشنده تماس بگیرید. اگر توافق نامه را به صورت کتبی تأیید نکرده باشید، فاقد اعتبار است و هیچ تعهدی برای پرداخت در قبال شركت ندارید. اگر به ابتکار خود برای خرید چیزی با یک شرکت تماس بگیرید، هیچ الزام کتبی وجود ندارد.

موافقت کتبی چگونه باید انجام شود؟

موافقت کتبی می تواند به شکل های گوناگونی باشد. برای نمونه شما می توانید:

  • کاغذی را امضا کنید که به نشانی شما فرستاده می­شود.

  • تأیید الکترونیکی از طریق ایمیل یا پیامک

  • تأیید از طریق شناسه بانکی

تأیید باید پس از تماس انجام شود که شما وقت داشته باشید تا در مورد پیشنهاد فکر کنید. بنابراین کار درستی نیست که در هنگام تماس شرکت از شما بخواهد پیشنهاد را بپذیرید.

اگر بطور کتبی تأیید نکرده اید اعتراض کنید

اگر شرکتی از شما درخواست پرداخت کند هرچند که شما پیشنهاد را به صورت کتبی قبول نکرده باشید می توانید اعتراض کنید و به این واقعیت که توافقی وجود ندارد ارجاع بدهید.

اگر کالایی دریافت کرده اید که سفارش آن را نداده اید

تا زمانی که توافقی بین شما و شرکت وجود نداشته باشد، شما هیچ تعهدی در قبال بازگرداندن کالاهایی که شرکت برای شما ارسال کرده است ندارید. اگر شرکتی می خواهد کالا را پس بگیرد یا اگر نمی خواهید کالاها را نزد خود نگه دارید می­توانید هزینه پس فرستادن کالا را از شرکت مطالبه کنید.

اگر فاکتور، نامه یادآوری یا اخطار پرداخت بدهی پیش از به اجرا گذاشتن آن دریافت کردید

اگر شما فاکتوری را رد کرده باشید شرکت ممکن است بر ادعای خود پافشاری کند و فاکتورها یا نامه­های یادآوری تازه ای برای شما بفرستد یا به یک شرکت وصول بدهی inkassobolag مراجعه کند. در صورت دریافت فاکتورهای جدید اگر فاکتورهایی دریافت می کنید که مربوط به موارد دیگری غیر از فاکتورهایی است که قبلاً به آنها اعتراض کرده اید لازم است دوباره بطور کتبی با شرکت تماس بگیرید و این فاکتورها را رد کرده و به آنها اعتراض کنید.

اگر در مورد فاکتورهایی که پیش از این رد کرده­اید نامه یادآوری دریافت می کنید

اگر برای فاکتوری که پیش از این آن را رد کرده­اید نامه یادآوری دریافت می­کنید نیازی به اعتراض به نامه یادآوری ندارید. با اعتراض به فاکتور اصلی اعلام کرده اید که مبلغ فاکتور را پرداخت نخواهید کرد.

در صورت دریافت اخطار پرداخت بدهی inkassokrav

در برخی موارد شرکت ها برای دریافت طلب خود به شرکت های وصول بدهی مراجعه می کنند. این که شما اخطار پرداخت بدهی دریافت می کنید به این معنی نیست که شما یک تذکر پرداخت یا betalningsanmنrkning دریافت کرده اید یا دریافت خواهید کرد. شما می توانید به همان روشی که یک فاکتور معمولی را رد می کنید، به اخطار پرداخت بدهی نیز اعتراض کنید اما این اعتراض را باید به شرکت وصول بدهی که اخطار پرداخت بدهی را ارسال کرده است ، بفرستید. مهم است که شما توضیح دهید که چرا این اخطار را رد می کنید. به یاد داشته باشید که همیشه به صورت کتبی، برای نمونه از راه ایمیل اعتراض خود را بفرستید.

اگر شرکت به اداره اجراییات یا kronofogden روی آورد

گاهی اوقات شرکت ها برای دریافت طلب خود به اداره اجراییات مراجعه می کنند و درخواست صدور به اصطلاح دستور پرداخت می کنند. اما شما هنوز هم فرصت دارید اگر درخواست شرکت نادرست باشد به دستور پرداخت اعتراض و آن را رد کنید. اگر شرکت به اداره اجراییات مراجعه کرده باشد، نامه ای از آن اداره دریافت خواهید کرد. در این نامه آمده است كه اگر با دستور پرداخت موافقت نمیکنید چه باید بکنید و چه مدت وقت دارید که به آنان پاسخ دهید. اگر در زمان پاسخ به اداره اجراییات اطلاع دهید که ادعا نادرست است، بشما تذکر پرداخت داده نخواهد شد. در صورتی که شما کاری انجام ندهید، یعنی نه بدهی را می­پردازید و نه اعلام می­کنید که بدهی نادرست است، اداره اجراییات حکم (تصمیم) خود را اعلام می کند. این به این معنی است که اداره اجراییات تعیین می کند که شما باید آنچه که شرکت ادعا می­کند را باید پرداخت کنید. در آن صورت به شما یک به اصطلاح تذکر پرداخت داده خواهد شد، به این معنی که موسسه های گزارشگر وضعیت اعتباری اشخاص و شرکت­ها kreditupplysningsfِretag یادداشت میکنند که شما بدهی خود را به موقع پرداخت نکرده اید. اگر شما شرط پرداخت اداره اجراییات را رد و به آن اعتراض کنید آن شرکت باید برای تصمیم گیری در مورد داشتن حق دریافت بدهی یا نداشتن چنین حقی به دادگاه مراجعه کند.

اگر شما و شرکت به توافق نمی رسید

اگر نیاز به راهنمایی دارید با Hallه konsument (سلام مصرف کننده) تماس بگیرید. ما یک سرویس اطلاع رسانی کشوری هستیم که می توانیم اطلاعاتی در مورد حقوق و گزینه های شما برای پیشبرد کارتان ارائه دهیم. ما وابسته به جایی نیستیم راهنمایی مستقل ارائه می دهیم و بنابراین نمی توانیم پرونده فردی شما را ارزیابی کنیم، اختلافات را حل کنیم یا با شرکت ها برای شما تماس بگیریم.

اطلاعات تماس با Hallه konsument

اگر شما و شرکت به توافق نمیرسید در بسیاری از موارد می توانید برای رسیدگی به اختلافات به شورای عمومی رسیدگی به شکایات مصرف ‌کنندگان یاAllmنnna reklamationsnنmnden (ARN) مراجعه کنید. اگر پرونده ای قرار باشد به اداره اجراییات واگذار شود یا واگذار شده باشد، ARN به آن اختلاف رسیدگی نخواهد کرد. اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی اعلام شکایت در وب سایتARN

Bestrida felaktig faktura

Om du får en felaktig faktura kan du bestrida den, det vill säga protestera mot den. Börja alltid med att kontakta företaget för att påpeka vad du tycker är fel. 

Kontakta företaget skriftligen 

Börja med att kontakta företaget för att påpeka vad som har blivit fel. Ta helst kontakt skriftligen, till exempel via mejl. Ibland beror fel på misstag som enkelt kan klaras upp genom att du påpekar felet för företaget. 

Om företaget inte går med på att rätta det som du tycker är felaktigt kan du bestrida fakturan eller den del av fakturan som är felaktig. 

Så bestrider du

Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer att betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker att fakturan är felaktig, till exempel att summan inte motsvarar det ni har kommit överens om. 

Kontrollera hur stor del av fakturan som är fel

Tänk på att kontrollera om hela fakturan är felaktig eller bara en del av den. Grundprincipen är att du ska betala för den del som är korrekt. Ibland behöver du alltså meddela företaget att du till exempel kommer att betala hälften av fakturans belopp, men att du bestrider det resterande beloppet. 

Bestrid skriftligen

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du ett brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Kom ihåg att fota brevet eller ta en kopia på ditt bestridande.

I meddelandet till företaget behöver du ange nummer, belopp och datum på fakturan som du anser är felaktig.  

Efter att du har bestridit

Företaget behöver inte besvara eller godkänna ditt bestridande för att det ska gälla. Om företaget trots ditt bestridande tycker att de har rätt till betalning är det upp till företaget att driva ärendet vidare. Efter att du har skickat ditt bestridande kan du alltså vänta för att se hur företaget agerar. Om företaget inte skickar fler krav behöver du inte göra något mer. 

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande eller gjort en beställning är det upp till företaget att kunna bevisa det. Du kan be företaget att visa underlag som bevisar att du har ingått ett avtal med företaget. 

Ringde företaget upp dig?

För telefonförsäljning krävs det enligt lag att företaget får ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Det gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. Om du på eget initiativ ringer upp ett företag för att köpa något finns inget skriftlighetskrav. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till?

Ett skriftligt godkännande kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel: 

  • skriva under ett papper du får hemskickat 

  • godkänna elektroniskt via e-post eller sms 

  • godkänna via bank-ID 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet.  

Bestrid om du inte har godkänt skriftligen

Om företaget kräver betalning från dig trots att du inte har godkänt erbjudandet skriftligen, kan du protestera och hänvisa till att det inte finns något avtal. 

Om du har fått varor som du inte har beställt

Så länge det inte finns ett avtal mellan dig och företaget har du ingen skyldighet att skicka tillbaka eventuella varor som företaget har skickat till dig. Om företaget vill ha tillbaka varorna eller om du inte vill ha kvar varorna hos dig kan du kräva att företaget står för kostnaden för att skicka tillbaka varorna. 

Om du får fler fakturor, påminnelser eller inkassokrav

Trots att du bestrider fakturan kan det hända att företaget står fast vid sitt krav och skickar nya fakturor, påminnelser eller vänder sig till ett inkassobolag. 

Om du får nya fakturor

Om du får fakturor som gäller något annat än de fakturor du tidigare har protesterat mot, behöver du återigen kontakta företaget skriftligen för att bestrida.  

Om du får påminnelser på fakturor du har bestridit

Om du får en påminnelse på en faktura som du redan har bestridit behöver du inte bestrida påminnelsen. Genom att bestrida ursprungsfakturan har du redan förklarat att du inte kommer att betala. 

Om du får inkassokrav

I vissa fall vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning. Du kan bestrida ett inkassokrav på samma sätt som du bestrider en vanlig faktura, men du behöver bestrida till inkassobolaget som har skickat kravet. Det är viktigt att du talar om varför du bestrider kravet. Tänk på att alltid bestrida skriftligen, till exempel via mejl. 

Om företaget vänder sig till Kronofogden

Ibland vänder sig företag till Kronofogden för att få hjälp med att kräva betalt, det vill säga ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande. Men du har fortfarande möjlighet att bestrida om kravet är felaktigt. 

Om företaget har vänt sig till Kronofogden kommer du att få ett brev från Kronofogden. I brevet står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara. 

Om du inom svarstiden meddelar Kronofogden att kravet är felaktigt får du ingen betalningsanmärkning. Det är om du inte gör någonting, det vill säga varken betalar eller meddelar att kravet är felaktigt, som Kronofogden meddelar ett så kallat utslag (beslut). Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver. I det läget får du en betalningsanmärkning, vilket betyder att kreditupplysningsföretagen gör en anteckning om att du inte har betalat skulden i tid. 

Om du bestrider kravet från Kronofogden behöver företaget vända sig till domstol för att få ett beslut över om de har rätt till betalning eller inte. 

Om du och företaget inte kommer överens

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kommer dock inte att pröva tvisten om ärendet har blivit eller blir överlämnat till Kronofogden eller domstol. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket