Coronaviruset - påverkad privatekonomi

För många innebär coronaviruset en försämrad privatekonomi, på grund av till exempel varsel, arbetslöshet eller minskad inkomst. Här hittar du de vanligaste frågorna som rör privatekonomi i samband med coronaviruset.

Bindningstider

Bindningstid är den tid du som konsument och ett företag är bundna till via ett avtal. Under denna tid får avtalet normalt inte ändras av någon av parterna. Bindningstid är inte samma som uppsägningstid. Varken du eller företaget kan därför normalt säga upp avtalet för att avslutas under en pågående bindningstid.

Du kan säga upp avtalet när du vill, även under bindningstiden, men avtalet slutar inte att gälla förrän bindningstiden är slut.

Uppsägningstider

Uppsägningstiden är tiden från det att ett avtal sagts upp och till dess att det slutar att gälla. Vilken uppsägningstid du har på ett avtal ska framgå av avtalsvillkoren.

Företaget måste påminna dig minst 30 dagar innan ett avtal ska sägas upp för att du inte ska bli bunden av en ny bindningstid. Gör de inte det så kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Du måste själv säga upp ett avtal för att det ska sluta gälla. Det räcker inte att du slutar betala.

Vissa branscher har en begränsning i hur lång en uppsägningstid får vara.

Leasingavtal

Konsumentleasing, som det kallas om en privatperson leasar exempelvis en bil, har blivit ett allt vanligare alternativ till att hyra eller köpa en bil. Månadskostnaden kan vara en stor kostnad om du har fått försämrad ekonomi.

Det vanligaste är att ett leasingavtal har en viss bindningstid. Du kan då inte säga upp och avsluta avtalet under bindningstiden, utan kan då riskera ett skadestånd för att du bryter mot ert avtal.

Här kan du läsa mer om att leasa en bil

Uppskov på faktura

Det är inte alltid möjligt att få en ny förfallodag för en faktura. Om du inte kan betala är det dock bra att du tar kontakt med företaget för att be om att kunna betala senare.

Påminnelseavgifter och dröjsmålsränta

Om du inte betalar i tid kan du bli ersättningsskyldig för följande kostnader:

  • Betalningspåminnelse (60 kronor)
  • Dröjsmålsränta
  • Inkassokrav (180 kronor)
  • Avbetalningsplan (170 kronor)

Källa: konsumenternas.se 

Här kan du läsa mer om att inte kunna betala en faktura eller en räkning

Stöd till privatekonomi

På Konsumentverkets webbplats finns samlad information och länkar till olika aktörer som kan ge stöd.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats