Coronaviruset – paket och leveranser

Paket och leveranser kan bli försenade på grund av flygrestriktioner som införts på grund av coronaviruset.

Om ett paket eller en annan leverans blir väsentligt försenad och det får stor betydelse för dig så har du rätt att häva köpet. Du ska då inte behöva ta emot eller betala för varan. Rikta dina dina krav på hävning till företaget du köpte varan av.

Om en leverans blir försenad eller inte kommer fram till dig på grund av extraordinära omständigheter har du troligtvis inte rätt till ett skadestånd från säljaren. 

Läs mer om försenad leverans på Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN. 

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

För dig som söker mer information om coronaviruset

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller av någon annan ansvarig myndighet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns information från flera myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Läs mer på Krisinformation.se