Coronaviruset – oro och riskgrupper

Kan jag avboka på grund av oro?

Att du känner oro för att genomföra en resa eller gå på ett evenemang är inte tillräckligt för att ha rätt att avboka. Har du en bokning utomlands på ett datum då UD inte avråder från resmålet så är det ditt avtal med arrangören som avgör om du ha rätt att avboka. Men du kan alltid kontakta arrangören och fråga om det finns en möjlighet för dig att avboka. Men om ditt avtal inte innehåller en avbokningsmöjlighet kan du inte kräva att få pengarna tillbaka.

Kan jag avboka för att jag är i en riskgrupp?

Om du tillhör en riskgrupp kan du ha rätt att göra en avbokning för paketresor och få tillbaka pengarna under sådana omständigheter. Det har EU-kommissionen uttalat sig om. Rätt till avbokning har dock inte prövats rättsligt, det är därför möjligt att arrangören kommer att neka återbetalning.

För dig som söker mer information om coronaviruset

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller av någon annan ansvarig myndighet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns information från flera myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Läs mer på Krisinformation.se