Vaccinationspass till evenemang skapar oklart rättsläge

Nyhet: Publicerad 29 november 2021

Lyssna

Saknar du vaccinationspass och undrar om du kan få pengarna tillbaka för evenemangsbiljetten? Vad vi vet i nuläget behöver en domstol pröva frågan för att vi ska få ett klart rättsläge.

Årets julklapp är en evenemangsbiljett. Samtidigt införde regeringen krav på vaccinationspass för evenemang inomhus med fler än 100 deltagare från 1 december i år.

Oklart rättsläge

Vi har fått frågan om man har rätt att få tillbaka pengarna för sin evenemangsbiljett, om man av någon anledning saknar vaccinationspasset. Idag finns inget rakt svar eftersom rättsläget är oklart. Det är inte alls säkert att ett krav på vaccinationspass skapar en situation som är jämförbar med att du har rätt till återbetalning vid inställt evenemang. För att veta vad som gäller behöver frågan prövas av domstol.

Det här gäller

Evenemang genomförs med krav på vaccinationsbevis och som konsument har du möjlighet att delta om du är vaccinerad. Det är viktigt att arrangörerna nu upplyser konsumenter om vad som gäller vid varje enskilt evenemang, inklusive om det är krav på vaccinationspass. Om arrangörer inte lämnar tydlig information, skulle marknadsföringen i vissa fall kunna ses som vilseledande.

Vägledare Anna svarar på konsumentfrågor om vaccinationsbevis till evenemang i vårt frågeforum

Klaga till arrangören

Om ett evenemang ställs in eller flyttas, ska du kunna få tillbaka pengarna för biljetten. Det gäller oavsett av vilken anledning evenemanget inte genomförs. Har du köpt biljetten från ett företag kan du börja med att läsa avtalsvillkoren. Där ska det framgå om du ska vända dig till biljettförsäljaren eller arrangören för att ställa krav på återbetalning. Ta sedan skriftlig kontakt med företaget, exempelvis via mejl. Då har du bevis på att du har klagat och vad som sagts mellan dig och företaget.  Företaget kan inte hänvisa till så kallat "force majeure", det vill säga omständigheter de inte råder över. Om delar av evenemanget har blivit inställt, exempelvis vid en festival med flera artister, kan du ha rätt att få pengarna tillbaka eller prisavdrag. Köpt biljetter från privatperson? Om du har köpt biljetten från en annan privatperson kan du prova att ställa krav till arrangören för evenemanget, gärna via mejl. Eftersom du inte har något avtal med arrangören är det inte säkert att du kan kräva någon ersättning.

Tänk på det här

  • Ångerrätten gäller inte för biljetter till konserter och andra evenemang. 

  • Om evenemanget är inställt eller flyttat kan du kräva att få pengarna tillbaka, oavsett varför evenemanget ställdes in eller flyttades.

  • Andrahandsförsäljning av biljetter är tillåtet i Sverige, men biljetterna är ofta dyrare än om du köper direkt från arrangören.

Mer om vaccinationspass och hur du skaffar det på E-hälsomyndighetens webbplats

Mer information om vad som gäller för konsert- och evenemangsbiljetter finns på Hallå konsuments webbplats