Stopp för långa bindnings- och uppsägningstider för el

Nyhet: Publicerad 17 december 2020

Lyssna

Det är inte rimligt med årslånga bindnings- och uppsägningstider för ditt rörliga elavtal. Tre månader är max, slår domstolen fast i två domar mot Eskilstuna Energi och Sundsvalls Energi.

Konsumentombudsmannen, KO, hade tagit de två elbolagen till Patent- och marknadsdomstolen för att få de långa bindnings- respektive uppsägningstiderna för elabonnemang med rörligt elpris prövat.

Bolagen erbjöd konsumenterna rabatter om de valde de längre avtalstiderna, men domstolen konstaterar att beloppen var mycket små och inte alls kunde väga upp nackdelarna med den långa bindningstiden respektive uppsägningstiden. En nackdel är att konsumenten blir låst vid ett abonnemang även om priset skulle gå upp eller om man till exempel ska flytta.

– Det är lätt att tro att en rabatt är något bra, men det är svårt för konsumenterna att ställa rabatten i relation till långa bindnings- och uppsägningstider, speciellt när det gäller elavtal med rörligt pris. Det är positivt att domstolen nu har begränsat möjligheten att binda konsumenterna under lång tid, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO. 

De båda bolagen förbjuds nu att använda de långa tiderna för bindningstid respektive uppsägningstid. Om de skulle bryta mot förbudet framöver kan de komma att dömas till ett vite på vardera en miljon kronor.

Här finner du domen mot Eskilstuna Energi

Här finner du domen mot Sundsvalls Energi