Stockholms Elbolag vilseleder konsumenter – stäms av KO

Nyhet: Publicerad 4 oktober 2021

Lyssna

Konsumenter har vilseletts att ingå avtal genom sms och krävts på betalning, utan att ha beställt något. Konsumentombudsmannen, KO, stämmer nu Stockholms elbolag efter att bolaget samlat på sig mängder av anmälningar och klagomål.

Bolaget har sagt upp befintliga elavtal för flera konsumenter, mot deras vilja och de som velat ångra sitt köp har fått avbrottsfakturor på upp till drygt 7000 kronor. Trots att man inte velat bli kund hos bolaget, har flera konsumenter betalat avgiften, eller stannat kvar hos bolaget för att slippa betala den.

Stora mängder klagomål

Stockholms elbolag har samlat på sig stora mängder klagomål under flera år och det är främst personer över 65 år som står för anmälningarna. Konsumenter har hört av sig till Hallå konsument för att klaga på elbolaget, såväl som till Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden och Polisen.

Personerna bakom bolaget ska hållas ansvariga

Säljmetoderna som bolaget använt genom åren har varit organiserade och konsekventa, menar Konsumentombudsmannen. KO stämmer både elbolaget och personerna kopplade till det, för att hindra dem från att fortsätta vilseleda konsumenter på sätten som de gjort.

Har även du vilseletts av företaget?

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger oberoende och kostnadsfri vägledning. På deras webbplats finns samlad information om klagomål på Stockholms Elbolag. Där hittar du också tips på hur du kan gå tillväga om du känner dig vilseledd av företaget.

Mer om klagomålen på elbolaget finns på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats