Snorkelmasken Murena Full Face återkallas på grund av allvarlig säkerhetsbrist

Återkallelse: Publicerad 10 mars 2023

Lyssna

JO Sport AB återkallar snorkelmasken ”Murena Full Face Snorkel Mask” eftersom den inte genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid. Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd.

Snorkelmasken “Murena Full Face Snorkel Mask” som berörs har följande artikelnummer: MU311-12300-BLACK, MU311-12300-LBLUE, MU311-12301-BLACK, MU311-12301-LBLUE.

Snorkelmasken har inte genomgått relevanta undersökningar innan den CE-märkts och det är därmed okänt om produkten förmår ventilera ut koldioxid på tillräckligt sätt vid användning.Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symtom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd. Har du produkten uppmanas du att sluta använda den och returnera den.

I JO Sports återkallelse finns kontaktuppgifter och där kan du läsa mer om hur du ska gå till väga med produkten.

Läs mer på JO Sports webbplats

Har du frågor kan du kontakta företaget via mail kundtjanst@josport.se