Småbarnshjälm återkallas på grund av säkerhetsrisk

Återkallelse: Publicerad 22 oktober 2020

Lyssna

Vissa upplagor av småbarnshjälmen MET Genio återkallas sedan Folksams kontroll visat att det gröna spännet på hjälmen inte löser ut som det ska. Först vid för hög belastning löser spännet ut och det innebär en säkerhetsrisk.

Skeppshultcykeln AB återkallar hjälmar med följande Lot-nummer: (V170431, AUG 2017), (V170557, NOV 2017) och (V180177, FEB 2018) Lot-numret finner du på insidan av hjälmen. Hjälmar med de angivna Lot-numren ska inte användas. Om du har frågor kontaktar du Skeppshultcykeln AB via e-post: info@skeppshult.se Läs mer om småbarnshjälmen på Konsumentverkets webbplats