Så påverkar Brexit-avtalet dig som konsument

Nyhet: Publicerad 22 december 2020

Lyssna

EU och Storbritannien har enats om ett handels- och samarbetsavtal. Brexit och det nya avtalet innebär viktiga regeländringar som påverkar konsumenter, främst vid online-köp från Storbritannien.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Foto: Johnér bildbyrå

Storbritannien lämnade formellt EU den 31 januari 2020 men löd fram tills årsskiftet under övergångsregler. Lagom till julafton enades Storbritannien och EU om ett avtal för sitt framtida förhållande. Avtalet trädde formellt i kraft den 1 januari 2021. Vi listar de viktigaste konsekvenserna för konsumenter.

E-handel från företag i Storbritannien

EU:s konsumentskyddslagstiftning kan fortfarande tillämpas om den brittiska näringsidkaren ”riktar sin verksamhet” mot svenska konsumenter genom att till exempel ha en webbplats på svenska eller ange priset i svenska kronor. Om näringsidkaren riktar sin verksamhet gäller svenska regler om till exempel 14 dagars ångerrätt och tre års reklamationsrätt. Om verksamheten inte är riktad mot Sverige gäller brittisk konsumenträtt. I dagsläget är den nära identisk med den svenska, men detta kan komma att ändras om en ny lagstiftning antas i Storbritannien.

Tullar och importmoms

Om du har köpt en vara från Storbritannien efter den 31 december 2020 får du betala importmoms på varan. Detsamma gäller för varor som beställts innan årsskiftet men skickats från Storbritannien efter den 31 december 2020. Om du handlar varor som kostar mer än 1600 kronor kan du, förutom momsen, behöva betala tullavgifter. Om du har en ursprungsförsäkran där säljaren intygar att varorna har ursprung i Storbritannien kan du slippa betala tull även om varan kostar mer än 1600 kr.

Länk till Tullverkets webbplats Det finns särskilda regler för exempelvis köp av vissa livsmedel och växter, mer information om detta finns på Jordbruksverkets webbplats.

Handel i fysisk affär i Storbritannien

Vid köp i fysisk butik så gäller generellt brittisk lagstiftning. Mer information om hur du får föra in varor vid resa med flyg eller färja från Storbritannien till Sverige finns på Tullverkets webbplats.

Flygresor till eller från Storbritannien

Vid flygningar till Storbritannien från flygplatser inom EU, Norge och Schweiz gäller flygpassagerarrättigheterna precis som innan Brexit.

Vid flygningar från Storbritannien gäller samma rättigheter om flygningen utförs av ett flygbolag registrerat inom EU, Norge och Schweiz. Vid övriga flygningar kan nationella regler i Storbritannien gälla. Montrealkonventionen kommer att fortsätta vara tillämplig på samma sätt som innan Brexit. Information om de nationella reglerna i Storbritannien hittar du här. Webbplatsen är dock inte uppdaterad med de nya reglerna.  

Annat som kan vara bra att känna till

  • Svenska konsumenter som befinner sig i Storbritannien med sitt svenska mobilabonnemang kan inte längre surfa till sin normala taxa i enlighet med EU:s regler om ”roam like at home”. Däremot framgår det av det nya avtalet att EU och Storbritannien ska samarbeta i frågan för att vara transparenta kring sina taxor och att avgifterna ska vara rimliga.

  • Parterna ska enligt avtalet säkra att näringsidkare förser konsumenter med information om till exempel vilka konsumenträttigheter som gäller, priset för varan och tjänsten, och, om konsumenten handlar från en plattform, namn och kontaktuppgifter till ansvarig näringsidkare.

Vart ska jag vända mig vid problem?

Vid tvist med ett företag etablerat i Storbritannien kan konsumenter inte längre vända sig till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR).

De flesta tvistlösningsorgan i Storbritannien kommer att ta emot anmälningar som vanligt, men konsumenten måste kontakta och skicka in sin anmälan direkt till tvistlösningsorganet.

Konsumenter kan inte använda sig av europeiskt småmålsförfarande mot ett företag etablerat i Storbritannien. Ärenden inskickade innan eller 31 december 2020 kommer att hanteras.

ECC-kontoret i Storbritannien är inte längre en del av ECC-nätverket. De har dock fortfarande möjlighet att hantera ärenden rörande brittiska konsumenter och företag, vilket innebär att svenska konsumenter fortfarande kan kontakta ECC Sverige för rådgivning och eventuell medling. Det är oklart hur länge denna möjlighet kommer att finnas.

Har du frågor eller funderingar vid köp som gjorts från företag i Storbritannien kan du kontakta Hallå konsument.

Europa direkts informationskontor (EDIC) svarar också på dina frågor om EU och Brexit. Länk till EU:s webbplats.

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.