Rätt att resa med tåg inom EU

Nyhet: Publicerad 30 september 2021

Lyssna

Tågresor på utlandssemestern ökar i popularitet. Funderar du på att ta tåget nästa gång du ska åka från Sverige till ett annat land, bör du inte resa utan att ha koll på dina rättigheter.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Precis som med flygresor har du rätt till viss information när du bokar tågresan. EU:s regler för tågresenärers rättigheter gäller när du reser med tåg mellan EU-länder och omfattar i princip alla tågresor. Du ska bland annat få information om:

  • De allmänna villkor som gäller för din resa.

  • Tidtabeller och villkoren för det lägsta priset och den snabbaste resan.

  • Tillgänglighet och tillgången till hjälpmedel ombord för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

  • Vilken service som finns ombord.

  • Hur du går tillväga om du förlorat ditt bagage

  • Hur du klagar om något gått fel.

Hallå konsument och ECC Sverige hjälper dig

Som konsument ska du alltid vända sig till tågbolaget först när du har problem. Svarar inte bolaget inom en månad eller ger dig ett svar som du inte är nöjd med, finns Hallå konsument där för dig. Du vänder dig till Hallå konsument oavsett om tågresan köpts i Sverige eller inom EU. ECC Sverige är del av Hallå konsument och ger dig rådgivning om du fått problem med en tågresa som du köpt i ett annat EU-land.

Rätt till återbetalning?

Du kan ha rätt till återbetalning om det uppstått problem med din resa. Den rätten kan bland annat gälla vid en inställd avgång eller förlorat bagage. Du kan vända dig till Hallå konsument och ECC Sverige för vägledning och rådgivning, oavsett om problem uppstår före, under eller efter din resa.

Mer om dina rättigheter vid tågresor finner du på vår webbplats

Bättre sätt att resa - för klimatet

Inom EU står järnvägen för mindre än 0,5 procent av de transportrelaterade växthusgasutsläppen. Du gör alltså ett bättre val för vårt klimat genom att välja tåget framför exempelvis flyg eller bil. Under 2021 pågår det europeiska järnvägsåret. Det är en del av de insatser som genomförs inom ramen för EU:s gröna giv;arbete med att uppnå klimatneutralitet senast 2050. För att uppmärksamma järnvägen korsar EU-tåget the Connecting Europe Express (den europeiska förbindelseexpressen) delar av Europa från 2 september till 7 oktober. Tåget kommer passera 26 länder och 100 städer. Den 1 oktober anländer tåget till Sverige innan det reser vidare.

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.