Prydnadsoljelampor kan orsaka livshotande skador

Nyhet: Publicerad 12 januari 2022

Lyssna

Lampolja eller lysfotogen i prydnadsoljelampor orsakar varje år allvarliga olyckor. Det kan bland annat handla om barn som sugit på veken till en oljelampa eller druckit oljan i lampan. Kemikalieinspektionen har granskat företag som säljer prydnadsoljelampor för att kontrollera produkternas säkerhet och att företagen följer de regler som gäller.

Av de kontrollerade prydnadsoljelamporna klarade sex av tretton inte säkerhetskraven för hur oljelampor ska vara utformade och ingen av lamporna levde helt upp till reglerna för hur lamporna ska märkas och hur konsumenter ska informeras. Företagen som granskades bestod av marknadsplatser, återförsäljare med såväl fysiska butiker som webbutiker, samt tillverkare med eget varumärke. Oljelamporna kom från såväl väletablerade varumärken som från mindre kända aktörer.

Mer information och tips kring prydnadsoljelampor finns på Kemikalieinspektionens webbplats

Att tänka på vid användning av prydnadsoljelampor:

  • Välj oljelampor som står stadigt och inte riskerar att välta.

  • Undvik oljelampor som endast är en öppen behållare med en veke nedstucken i lampoljan.

  • Kontrollera att det finns ett skydd för veken som hindrar barn från att komma åt veken med munnen. Det är bra om skyddet alltid sitter på, även när lampan är tänd.

  • Undvik oljelampor med en design som kan verka lockande för små barn. Kontrollera att oljelampor inte läcker olja genom att hålla dem upp och ner under minst tio sekunder.

  • Förvara oljelampor utom räckhåll för barn, både under användning och när de är släckta.

  • Förvara flaskor med lampolja så att barn inte kommer åt den. Lita inte på flaskornas barnskyddande förslutningar och kom ihåg att skruva på korken ordentligt.

  • Häll aldrig över lampolja i muggar, läskflaskor eller liknande.

  • Om ett barn får i sig lampolja, framkalla inte kräkning, utan kontakta genast Giftinformationscentralen och/ eller sjukvården.