”Otydliga miljöpåståenden räddar inte klimatet”

Nyhet: Publicerad 11 november 2021

Lyssna

I en stämning anser Konsumentombudsmannen, KO, att Arla är otydliga i miljöpåstående om netto noll klimatavtryck för deras mjölkprodukt. Även om det är bra om företag kan minska sin klimatpåverkan, är det viktigt att du som konsument kan basera dina val på information som är tydlig och sann.

Mejeriprodukter belastar miljön och förändrar klimatet genom växtgasutsläpp, som koldioxid, metan och lustgas. Allt fler konsumenter vill visa miljömässig hänsyn genom sina konsumtionsval och då blir det viktigt att kunna basera sina val på tillförlitlig information. – KO tycker förstås att det är bra om företag kan minska sin klimatpåverkan. Men det är viktigt att konsumenterna får tydlig och korrekt information att basera sina val på. Otydliga miljöpåståenden räddar inte klimatet, säger Ida Nyström, processråd hos KO.

Netto noll klimatavtryck – vad innebär det?

I Arlas mjölkreklam används påståendet netto noll klimatavtryck. – Men det är ofta svårt för vanliga konsumenter att förstå hur pass bra en produkt är, eller i vilket fall hur pass mindre skadlig den är, för klimatet. KO anser inte att Arla lyckas visa att produktion av mjölk inte har en påverkan på klimatet, säger Ida Nyström, processråd hos Konsumentombudsmannen. Om företaget är tillräckligt tydliga i sin reklam med vilka åtgärder som gjorts för klimatet och om de är sanna, det återstår för domstolen att avgöra.

Konsumentverket fokuserar på miljöpåståenden

Miljöpåståenden i marknadsföring är en prioriterad fråga för Konsumentverket. I en ny kartläggning som myndigheten låtit göra, framgår det att mängden av miljöpåståenden i marknadsföring har ökat kraftigt. Dessutom visar kartläggningen att argumenten många gånger är övergripande och saknar detaljerad information. Det är inte acceptabelt att företag använder sig av vaga miljöpåståenden, som miljövänlig och hållbar, utan att förklara på vilket sätt produkten är miljövänlig och hållbar, utan att förklara på vilket sätt produkten är miljövänlig eller hållbar. Företaget måste också kunna styrka att det som påstås är sant, säger Emelie Neidre, jurist vid Konsumentverket.

Miljö och hållbarhet på Hallå konsument

Många konsumenter vill agera mer hållbart, men det kan kännas krångligt och det är svårt att veta var det finns tillförlitlig information. Hushållen står för 60 procent av den klimatpåverkan i Sverige som har med konsumtion att göra och 25 procent av klimatutsläppen kommer från maten vi äter.

Genom miljömedvetna matval kan du bidra till att få ner den siffran och på köpet kan du få i dig nyttigare mat.

På vår webbplats hittar du mer om miljömedvetna matval, med oberoende information och tips om allt från grönsaker och kött, till ekologisk och närproducerad mat.

Livsmedel och miljö på Hallå konsument