Nu får du hjälp av Hallå konsument – oavsett var i EU du köpt varan

Nyhet: Publicerad 2 november 2020

Lyssna

Nu finns information för konsumenter om både nationell och gränsöverskridande handel samlat på Hallå konsument. Syftet är att ansvaret inte ska ligga på konsumenten att veta om en vara eller tjänst är köpt i Sverige eller i ett annat EU-land.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Konsumenter har tidigare hänvisats till Konsument Europa för frågor rörande gränsöverskridande handel och till Hallå Konsument för frågor som rör inrikeshandel.  

Men från och med den 2 november 2020 behöver du inte hålla reda på om du köpt varan eller tjänsten i Sverige eller i ett annat EU-land. All vägledning går via Hallå konsument.  

ECC-loggan för gränsöverskridande handel 

Konsument Europa byter samtidigt namn till ECC Sverige. Det europeiska konsumentnätverket, European Consumer Centres Network (ECC-Net), är ett nätverk som består av konsumentkontor i 30 europeiska länder inklusive Norge, Island och Storbritannien. Nätverkets funktion är att ge vägledning och råd till konsumenter som råkar ut för gränsöverskridande problem. 

De inlägg på Hallå konsuments Facebooksida som rör gränsöverskridande handel kommer därför att vara märkta med en ECC Sverige-logga framöver.  

Har du handlat från ett annat EU-land så får du vägledning på vår webbplats: https://www.hallakonsument.se/omrade/har-du-handlat-fran-ett-annat-eu-land/  

Läs mer om ECC-verksamheten: https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/om-ecc-natverkets-verksamhet/

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.