Många tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

Marknadskontroll: Publicerad 22 oktober 2020

Lyssna

Hälften av de granskade färger innehöll förbjudna ämnen som kan vara cancerframkallande. Läkemedelsverket uppmanar nu branschen att ta ett större ansvar för vilka tatueringsfärger som används.

Läkemedelsverket har granskat 24 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande. – Det här är allvarligt. Färgerna ska uppfylla regelverket och i de tre analysprojekt med kemiska analyser vi hittills utfört har vi tyvärr inte sett någon förbättring. Vi tolkar det som att tillverkningen av färgerna borde kontrolleras noggrannare, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ser fortsatt kontroll av tatueringsfärger på den svenska marknaden som nödvändig, och verket kommer även göra riktade informationsinsatser till företagen för att lära dem att själv kontrollera deras tatueringsfärger, vilket är deras skyldighet. Läs hela nyheten på Läkemedelsverkets webbplats