Många produkter från e-handel utanför EU klarar inte kemikaliereglerna

Nyhet: Publicerad 20 oktober 2020

Lyssna

Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU klarade inte kraven i de europeiska kemikaliereglerna. Det visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel. Vanliga brister som upptäcktes var att produkterna innehöll förbjudna ämnen som bly och bor.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel, som Kemikalieinspektionen har lett, visar att nästan åtta av tio produkter inte uppfyller de krav som finns i de europeiska kemikaliereglerna. – När du handlar på nätet är det viktigt att tänka på var företaget är baserat. Vid direktimport från tredjeland finns det ofta inget företag inom EU som är ansvarigt för att produkten uppfyller de krav som EU-lagstiftningen ställer. Vår granskning visar att det finns en betydligt större risk att varorna då inte är anpassade till de krav på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll som finns i EU, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Tips till konsumenter som handlar på nätet:

  • Tänk på i vilket land företaget finns som du köper varorna från. Varor som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen.

  • Se efter om elektronik och leksaker har CE-märkning, som är ett intyg från tillverkaren om att varorna uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

  • Försök välja kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Kemikalieinspektionens tillsynsresultat tyder på att lågprisprodukter från mindre kända varumärken oftare innehåller förbjudna ämnen.

Läs mer om att handla kemikaliesäkert på nätet på Kemikalieinspektionens webbplats

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.