Många frågor angående Billpay

Nyhet: Publicerad 25 november 2020

Lyssna

Just nu får Konsumentverket många frågor och anmälningar angående krav från något som kallas Billpay. I ett brev som har skickats till ett stort antal konsumenter framställs krav på slutbetalning med hot om stämning i tingsrätt.

Bild kvinna räkningar

I brevet hotas det med stämning i tingsrätten om inte en påstådd slutfaktura på 7 500 kronor betalas.

Bestrid 

Du är aldrig skyldig att betala för något du inte har beställt eller tackat ja till. Får du en räkning som du anser vara felaktig kan du bestrida den, det vill säga protestera mot den. Det ska du göra skriftligen. Finns det till exempel en mailadress eller postadress till företaget som har skickat räkningen kan du skriva dit. Skriver du ett vanligt brev är det bra om du tar en kopia på det och skickar det rekommenderat, så att du kan bevisa att du har bestridit räkningen.

Så länge du kan bevisa att du har bestridit en räkning riskerar du inte att få någon betalningsanmärkning.

Bestrida felaktig faktura

Kontakta tingsrätten om stämningsansökan

Har du fått en stämningsansökan så kan du kontakta tingsrätten för att kontrollera att detta stämmer. Sveriges Domstolar skriver också om fallet på sin webbplats.

Länk till Domstol.se.

Polisanmäl bedrägerier

Misstänker du att du har utsatts för ett bedrägeriförsök, gör en polisanmälan.

Anmäl till Konsumentverket

Upplever du till exempel att företaget inte har seriösa säljmetoder uppmanar vi till en anmälan till Konsumentverket. Det underlättar vår tillsyn av företag som inte agerar enligt de lagar vi har ansvar för.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats.