Kräv att få veta om hjälmen är säker att användas på vägen

Nyhet: Publicerad 12 november 2020

Lyssna

Var noga med vilka krav som mc- eller mopedhjälmen uppfyller. I handeln finns det idag hjälmar som inte är godkända att användas på vägen.

Foto: Johnér bildbyrå

Hjälmar ska antingen vara CE- el­ler E-märkta för att få säljas till konsumenter. Är hjälmen avsedd för motorcyklister och mopedis­ter måste den vara E-märkt om den ska användas på svenska vägar. Trots det säljs det idag mc- och mopedhjälmar som saknar E-märkningen.

Skyddshjälmens stötupptagningsförmåga är av största vikt för att överleva och undvika svåra huvudskador vid en olycka. Han­del med skyddshjälmar som inte är provade och godkända innebär därför mycket stora risker för dig som användare..

Som konsument ska du kräva att få veta vad hjälmen skyddar mot och om den är godkänd att an­vändas på vägarna.

-  Det är alltid viktigt att veta vad det är man köper och i det här fallet kan det handla om liv eller död. Om säljaren i butiken är otydlig med vad hjälmen får användas till, så kräv att få veta det, säger Adam Dahlin, vägledare vid Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

Om hjälmen inte är E-märkt så kan den stötupptagande förmågan vara lägre och innebära en stor risk för huvudskador om olyckan skulle vara framme.

– Hur en skyddshjälm ska vara utformad och vilka krav den behöver uppfylla finns beskrivet i våra föreskrifter. Att använda en skyddshjälm som inte är godkänd är förenat med mycket stora risker för den som kör, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Länk till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm (TSFS 2017:94)