Konsumentverket mycket kritisk mot leklandsbranschen

Marknadskontroll: Publicerad 21 december 2020

Lyssna

Trots upprepade kontroller finns fortfarande stora säkerhetsbrister på många lekland. Det konstaterar Konsumentverket i en ny rapport och bedömer därmed att stora delar av branschen verkar sakna intresse för att uppfylla gällande säkerhetskrav.

Konsumentverket har upptäckt säkerhetsbrister på många lekland. Foto: Konsumentverket

Konsumentverket har vid tidigare marknadskontroller upptäckt mängder av säkerhetsbrister på lekland. Det har handlat om allvarliga fel som bland annat innebär risk för strypning och hängning. Av den anledningen riktade sig myndigheten i fjol direkt till branschen och framförde krav på skärpning. 

"Resultatet är uselt"

Trots det har i princip inget hänt. Det konstaterar Konsumentverket i en stor och uppföljande granskning som har genomförts i år.   

- Visserligen har många åtgärder vidtagits efter vår kontrolloch visst finns det flera som vill göra rätt, men på det hela taget är resultatet uselt när det gäller säkerhetstänket hos branschen. Den uppryckning vi hade hoppas få se i år har tyvärr uteblivit, säger Anna Strandberg, utredare vid Konsumentverket. 

De vanligaste bristerna som Konsumentverket har hittat är farliga öppningar där barn kan fastna och riskera att skadas eller till och med dö. Andra vanliga brister är till exempel: 

  • Studsmattor med farliga öppningar och hårda kanter 

  • Otillräckligt stötdämpande underlag 

  • Bristande underhåll och monteringsfel 

Anmälningarna ökar

Antalet anmälningar till Konsumentverket om olyckor på lekland har ökat sedan 2005, då den första anmälan kom in. Totalt har myndigheten fått in över hundra anmälningar från konsumenter och underrättelser från företag om olyckor på lekland. De flesta av olyckorna har varit relaterade till hoppborgar, rutschbanor och studsmattor. 

- Det handlar i vissa fall om riktigt allvarliga skador. Som skallfrakturer, hjärnblödningar och hjärnskakning. Det finns även exempel på frakturer på ryggkota, arm, ben, nyckelben och revben som lett till känsel- och rörelsebortfall och punkterad lunga.

Med anledning av resultatet av den senaste kontrollen avser Konsumentverket nu att ansöka om sanktionsavgifter mot ett antal aktörer. 

Klicka här för att läsa leklandsrapporten i sin helhet.