Konsumentverket leder EU-granskning av TikTok

Nyhet: Publicerad 28 maj 2021

Lyssna

Efter omfattande kritik av appen TikTok kräver EU-kommissionen svar på hur appens affärsmetoder lever upp till marknadsrättens krav, inte minst när det gäller dold marknadsföring och reklam riktad mot barn.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Det är efter att den europeiska konsumentorganisationen BEUC slog larm om TikTok som EU-kommissionen tillsammans med EU:s konsumentskyddande myndigheter har beslutat att syna appen i sömmarna.

Granskningen, som leds av bland andra Konsumentverket, inleds idag genom en så kallad formell dialog med bolaget bakom appen.

Enligt EU-kommissionen är det särskilt angeläget att utreda hur TikTok förhåller sig till marknadsrättens krav när det gäller dold marknadsföring och reklam riktad mot barn. Men även hur appens avtalsvillkor är utformade.

Dialogen syftar till att förmå TikTok att följa EU-rätten för att på så sätt säkerställa att konsumentskyddet upprätthålls.

TikTok har nu en månad på sig att svara och inleda ett samarbete med de konsumentskyddande myndigheterna som leder granskningen.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.