Konsumentverket avslutar ärendet mot SAS 

Nyhet: Publicerad 25 mars 2021

Lyssna

Konsumentverket har nu följt upp hur SAS sköter sina återbetalningar för inställda flyg. SAS uppger att bolaget har återbetalat 99,92 procent av flygresenärerna som drabbats av inställda flyg mellan 1 mars 2020 och 25 januari 2021. Myndigheten väljer nu att avsluta ärendet mot flygbolaget. 

Konsumentverket har begärt att SAS ska redogöra för hur många passagerare som har behövt vänta mer än sju dagar på att få sin återbetalning under de senaste tre månaderna.  

Myndigheten har även skickat en lista till SAS med namn på personer som anmält att de ännu inte har fått pengarna tillbaka. Bolaget ombads redogöra för varför inte återbetalning skett och när den kan förväntas ske. 

SAS uppger att 99,92 % av de drabbade konsumenterna har fått tillbaka sina pengar.  Att återbetalningar sker märks även genom att antalet anmälningar och kontakter om sena återbetalningar till Konsumentverket och konsumentvägledare minskar.

Vitesföreläggandet mot SAS gäller fortsatt året ut och Konsumentverket kommer att bevaka återbetalningsläget genom de anmälningar och kontakter som sker till myndigheten.   

– Att vi avslutar ärendet mot SAS innebär inte att vi släpper frågan. Samtliga passagerare som har rätt till återbetalning ska få den inom sju dagar. Vi följer kontinuerligt upp anmälningsläget och kontakter till Hallå Konsument och konsumentvägledare. Om återbetalningstakten försämras finns det inga hinder för att öppna ett nytt ärende mot SAS, säger Maja Lindstrand, jurist.