Konsumenterna vill handla hållbart men det finns många hinder

Nyhet: Publicerad 16 oktober 2020

Lyssna

Vår klimatpåverkan har minskat med 21 procent per person från vår privata konsumtion i Sverige under perioden 2008 till 2017. Men som konsument stöter du fortfarande på många hinder när du ska handla med klimathänsyn. Det visar Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2020.

Ett smalt utbud, höga priser, bristfällig information och normer begränsar oss till mindre klimatvänliga beslut i vår konsumentvardag.

Våra normer påverkar våra val

Vi tillåter oss i hög utsträckning att styras av våra normer när vi tar våra beslut, både på gott och ont. I vårt samhälle frodas normen av att skaffa bil, äta kött och långväga semesterresor. Men samtidigt är normen för många av oss att bli mer miljömässigt hållbara. Men det är en norm som kräver bättre förutsättningar för att bli verklighet.

Hållbar konsumtion måste bli enklare

Trots att vi lyckats få ner vårt klimatavtryck med 21 procent på nästan tio år från vår privata konsumtion, så återstår många utmaningar. Vi är fortfarande långt ifrån ett klimatneutralt konsumtionssamhälle. Vår konsumtion påverkar inte bara vårt klimat, den skapar också andra typer av miljöproblem så som utsläpp av miljögifter och luftföroreningar.

Det är inte bara du som behöver bidra för att vi ska nå våra klimat- och miljömål. För att hållbar konsumtion ska bli enklare behövs bidrag från beslutsfattare och näringslivet, så väl som från konsumenterna själva.

På Hallå konsument har vi samlat massor med tips och råd från allt kring miljömärkningar, till miljömedvetna matval och energispartips.

Läs mer och ta del av tipsen på vår webbplats