KO stämmer fiberleverantören Open Infra

Nyhet: Publicerad 4 april 2022

Lyssna

Många konsumenter har väntat förgäves på att få fiber installerat, efter att ha tecknat avtal med Open Infra Core AB. Bolaget skickar höga avbrottsfakturor till dem som tröttnat på att vänta, även om installationen inte påbörjats.

Konsumentverket har under en tid fått in ett stort antal anmälningar mot fiberleverantören. Många konsumenter har ingått avtal med uppfattningen att de kostnadsfritt kan säga upp avtalet om fibern inte installerats inom två år. Så har inte varit fallet. För de som velat bryta avtalet, har bolaget krävt betalt genom så kallade avbrottsfakturor som varit på mellan 5000 och 30 000 kronor. Även om arbetet inte påbörjats.

Avskräckande och oskäligt

Konsumentombudsmannen, KO, som nu stämmer bolaget, anser att de höga fakturabeloppen har en avskräckande inverkan på konsumenter och binder dem mot deras vilja. Att dessutom bolaget tar sig rätten att ta ut en avbrottsavgift utan att ens ha påbörjat något arbete förbättrar knappast saken. Det innebär i praktiken att bolaget binder dig till ett avtal, oavsett hur lång tid det tar för bolaget att leverera tjänsten. KO anser att sådana avtalsvillkor är oskäliga och ska förbjudas.

Dina rättigheter

Väntar du på en försenade fiberleverans kan du kräva att företaget slutför arbetet. Dessutom kan du ha rätt till ersättning för förseningen, om det inneburit kostnader för dig. – När det gäller fiberanslutningar anses inom 24 månader vara en rimlig leveranstid, om inget annat utlovats eller står i avtalet. Är förseningen av stor betydelse för dig har du rätt att häva avtalet. Då är du inte skyldig att betala för tjänsten och företaget är inte skyldig att slutföra jobbet, säger Henric Jonsson, vägledare på Hallå konsument.

Mer om försenad fiberleverans och dina rättigheter hittar du på vår webbplats