Klagomål på trafikstyrelsen.org

Nyhet: Publicerad 19 oktober 2020

Lyssna

Konsumentverket får just nu in klagomål mot trafikstyrelsen.org som ser ut att vara en myndighets webbplats.

Det händer att företag och personer via webbplatser tar betalt för olika tjänster som myndigheter eller organisationer erbjuder utan kostnad. Det är inte förbjudet att ta betalt för tjänster som i grunden är gratis, eller ta mer betalt än den avgift som myndigheten eventuellt tar ut, men informationen om priset, tjänstens innehåll och avsändaren måste vara tydlig. Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en myndighet.

Konsumentverket har öppnat ett tillsynsärende mot företaget bakom trafikstyrelsen.org. Konsumentombudsmannen, KO, har tidigare agerat rättsligt mot aktörer bakom trafikstyrelsen.com, konsumentenheten.se, trafikenheten.se och utrikeskansliet.se som marknadsförde tjänster utan att tydligt informera om vad tjänsterna kostade och vilket företag som stod bakom.

Patent- och marknadsdomstolen har i domar slagit fast att företag inte får utge sig för att vara myndigheter och på så vis vilseleda konsumenter.