Snorkelmask återkallas på grund av allvarlig säkerhetsrisk

Återkallelse: Publicerad 12 februari 2021

Lyssna

Företaget Intersport återkallar en snorkelmask för juniorer. Det uppenbara scenariot att vatten tränger in i masken har inte analyserats innan produkten släpptes ut på marknaden.

Intersport har inlett en frivillig återkallelse av Tec snorkelmask JR i samtliga färger. Produkten har artikelnummer 1445503.

Det uppenbara scenariot att vatten tränger in i masken, med tillhörande drunkningsrisk, har inte analyserats innan produkten släpptes ut på marknaden. Det har inte heller säkerställts att masken ventilerar ut koldioxid tillräckligt effektivt.

Återkallelsen gäller snorkelmasker inköpta under 2019-2020.

Om du har en snorkelmask av ovanstående modell ska du genast besöka en Intersport-butik för att lämna in masken och få pengarna tillbaka eller ett presentkort.

Läs mer om återkallelsen på Intersports webbplats