Installera solceller? Skriv avtal med hantverkaren

Nyhet: Publicerad 19 april 2022

Lyssna

Med stigande elpriser är det säkert många som överväger att installera en anläggning för solceller. Då finns det en hel del att tänka på.

Det mesta som är värt att veta finns på Solelportalen som Energimyndigheten driver. Men från vårt perspektiv vill vi trycka på hur viktigt det är att skriva avtal. Det vill säga, på samma sätt som man bör göra när man anlitar vilken hantverkare som helst, säger Bo Lång, vägledare vid Hallå konsument.

När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Hantverkaren ska enligt lagen utföra sitt arbete på ett fackmässigt sätt.

Skriftliga avtal förhindrar missförstånd

En god idé är att alltid se till att det finns ett skriftligt avtal för arbetet. Är du missnöjd med hantverkarens arbete är det lättare för dig att klaga och få rätt om er överenskommelse finns i skrift. I avtalet skriver ni ner vilket arbete som ska utföras, när det ska vara klart och till vilket pris. Skriv även med hur eventuella tilläggsarbeten ska hanteras och betalas.

Använd Konsumentverkets avtalsmall

För att underlätta både för dig och hantverkaren har Konsumentverket i samarbete med branschen tagit fram, Hantverkarformuläret. Tänk på att ju större jobb du vill att hantverkaren ska utföra, desto viktigare är det med en skriftlig överenskommelse.

Enda skillnaden när du anlitar en firma för att installera en solcellsanläggning mot en vanlig hantverkare är att det tillkommer en faktor. Det vill säga, vilken mängd el anläggningen kommer att producera. Mitt råd är att lägga till den skriftliga kalkylen för produktionen som en bilaga till avtalet. Allt för att det inte ska råda några tveksamheter om vad som är överenskommet.

Hantverkarformuläret med tillhörande bilagor, samt mallar för inköp av solceller hittar du på solelportalen.se