Drabbad av SAS strejk? Här är dina rättigheter

Nyhet: Publicerad 4 juli 2022

Lyssna

När en flygresa ställs in på grund av strejk har du rätt att boka om resan eller få pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till ekonomisk kompensation.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

I vårt forum Frågor och Svar kan du läsa om vad som gäller när det är SAS-strejk

Det här gäller vid strejk om du väljer återbetalning eller ombokning:

1. Om du väljer återbetalning

Om ditt flyg ställs in och du väljer återbetalning kan flygbolaget erbjuda dig återbetalning i form av tillgodohavanden, till exempel en voucher eller en kredit. Du behöver inte acceptera ett sådant erbjudande då du har rätt att kräva kontant återbetalning. Dröjer återbetalningen mer än 7 dagar efter att du krävt det från flygbolaget kan du anmäla dröjsmålet till Konsumentverket.

2. Om du väljer ombokning

Om ditt flyg ställs in och du väljer ombokning ska flygbolaget boka om dig kostnadsfritt för att nå ditt resmål så snart som möjligt eller till ett annat datum som passar dig. Flygbolaget ska undersöka möjligheten att boka om dig med andra flygbolag. Boka inte om din biljett på egen hand utan att först ha kontaktat flygbolaget.

Rätt till ersättning i form av kompensation

Utöver valet mellan ombokning och återbetalning kan du även ha rätt till standardiserad kompensation för det tidsspill den inställda resan inneburit. Kompensationsbeloppet du kan ha rätt till beror på längden på flygsträckan. Du har inte rätt till kompensation om du fått information om att flygningen ställt in 14 dagar eller mer innan avresan eller om den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som flygbolaget inte hade kunnat undvika om alla rimliga åtgärder vidtagits. En strejk ses sannolikt inte som en extraordinär omständighet. Utgångspunkten är därför att du har rätt till kompensation om du fick information om det inställda flyget mindre än 14 dagar innan avresan.

Kontakta flygbolaget skriftligt och spara dokumentationen

Vill du kräva ersättning från ett flygbolag är det viktigt att reklamera till flygbolaget. Tänk på att bifoga kopior på kvitton på eventuella merkostnader du vill få ersättning för. Det är viktigt att du reklamerar till flygbolaget inom skälig tid. Reklamerar du inom två månader anses det vara inom skälig tid. Reklamera skriftligt, till exempel via mejl.

Om du och flygbolaget inte kommer överens

Om den inställda flygningen skulle avgått från en flygplats i Sverige kan du vända dit till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad kostnadsfritt. I din anmälan till ARN är det viktigt att du bifogar underlag som bevisar vad som hänt till exempel bokningsbekräftelse, din reklamation till flygbolaget och kvitton som bevisar vilka eventuella merkostnader du till följd av det inställda flyget. ARN baserar sina beslut på den dokumentation som du och flygbolaget skickar in.

Så påverkas paketresor av strejk

Om ditt inställda flyg ingår i en paketresa ska du vända dig till paketresearrangören. Paketresearrangören ska ordna ersättningsflyg. Om det inte är möjligt kan paketresearrangören ställa in paketresan. När en paketresearrangör ställer in en paketresa har du rätt att kräva full återbetalning. Återbetalningskravet ska du ställa till paketresearrangören och du ska få återbetalningen inom 14 dagar.

Dina rättigheter om flygresan ställs in på grund av strejk

Dina rättigheter om ditt inställda flyg ingår i en paketresa

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.