Har du fått kravbrev om fildelning?

Nyhet: Publicerad 8 januari 2021

Lyssna

Har du fått ett kravbrev som uppmanar dig att betala för filmer du påstås ha laddat ner eller streamat olagligt? Frågor kring fildelning handlar om upphovsrätt och Hallå konsument kan inte avgöra om du måste betala kravbrevet

Det är olagligt att ladda ner eller streama upphovsrättsskyddade filmer utan att man har rättighetsinnehavarens tillstånd. Rättighetsinnehavaren är den som har skapat materialet eller köpt rättigheterna till det.

Måste jag betala?

Hallå konsument kan inte avgöra om du ska betala kravbrevet eller inte. Men anser du att anklagelsen i kravbrevet inte stämmer, så bör du bestrida kravet på betalning. Om du bestrider kravet kan rättighetsinnehavaren antingen avstå från att kräva ersättning från dig, eller låta en domstol få avgöra vem som har rätt.

Varför du kan ha fått ett kravbrev

Rättighetsinnehavare kan genom lag begära att en internetleverantör spårar användare som delar upphovsrättsskyddat material. Det är upp till en domstol att besluta om ett informationsföreläggande, vilket innebär ett krav på internetleverantören att lämna ut användarens kunduppgifter till rättighetsinnehavaren. Detta kan sedan leda till att internetanvändaren får ett kravbrev skickat till sig.

I kravbrevet ska det framgå vilket material som delats olagligt och vilken tid det ska ha skett.

Oklart rättsläge

Det är svårt att säga vilka bevis som krävs för att man som privatperson ska bli ersättnings- eller skadeståndsskyldig. Om du riskerar att hamna i domstol är det klokt att i ett tidigt skede kolla om din hemförsäkring erbjuder rättsskydd.

Det går inte att svara på om du kan bli ersättningsskyldig om någon annan fildelar via ditt internet, eftersom det inte prövats i domstol ännu. Det kan vara så att du som ägare av ett internetabonnemang inte ansvarar för det som andra gör via din uppkoppling.

Konsumentverket känner inte till något ärende som har gått till domstol gällande kravbrev om olaglig fildelning.

Generell information om upphovsrätt

Patent- och registreringsverket (PRV) är den myndigheten som du kan vända dig till om du har generella frågor om upphovsrätt. Varken Hallå konsument eller PRV kan alltså avgöra om du måste betala kravbrev om fildelning. Det är bara något en domstol kan besluta. Läs mer om hur du bestrider en faktura på vår webbplats

Läs mer om rättsskydd på Konsumenternas.se

Du hittar kontaktuppgifter till PRV på deras webbplats