Flest klagomål på flygresor under 2020

Nyhet: Publicerad 20 januari 2021

Lyssna

Coronapandemin gjorde att problem med bland annat inställda eller försenade flyg seglade upp som det vanligaste konsumentklagomålet under 2020. Det visar en sammanställning från Konsumentverket.

Vanligtvis brukar de flesta konsumenter klaga på köp av begagnad bil och hantverkstjänster. Så har det sett ut sedan Konsumentverket började att sammanställa klagomålen till kommunernas konsumentvägledning samt till Konsumentverkets egen upplysningstjänst Hallå konsument. Men på grund av restriktionerna kring den rådande coronapandemin så handlade det vanligaste klagomålet under 2020 istället om flygresor. Och då framförallt om försenad eller utebliven återbetalning för flygresor som aldrig blev av.

Av totalt 122 000 klagomål så handlade dryga 9 procent om flyg, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. Men det var inte bara flygresor som konsumenterna har haft problem med under den rådande pandemin.

Av det totala antalet klagomål underf jolåret var närmare en sjättedel coronarelaterade. Det har bland annat handlat om paketresor och evenemang som ställts in, hotellbokningar som har gått om intet och problem med resebyråer.

- Pandemin har under fjolåret även medfört en fördubbling av anmälningar om resor till Konsumentverket. Många konsumenter har bland annat drabbats av utebliven återbetalning för inställda flyg, haft svårt att komma i kontakt med resebyråer och känt sig frustrerade över hur de har behandlats av reseföretagen, säger Maja Lindstrand, jurist vid Konsumentverket.

Länk till topplista över konsumentklagomål 2020

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken, kontakta presstjänsten, tel 054-19 40 20