Farliga leksaker funna i stickprovskoll

Marknadskontroll: Publicerad 15 oktober 2020

Lyssna

Konsumentverket har gjort en marknadskontroll av leksaker till små barn som säljs till exempel på stormarknaden eller i mataffären. Kontrollen visar att 4 av 15 leksaker hade allvarliga säkerhetsbrister. Ytterligare 6 saknade rätt märkning och varningsinformation.

Totalt har 15 leksaker köpts in från 7 ställen. Inget av inköpsställena har leksaker som sitt huvudfokus. De utvalda leksakerna har skickats till ett testlabb för provning mot säkerhetskraven. 

Samtliga leksaker var CE-märkta, vilket innebär att tillverkaren ska garantera att säkerhetskraven och lagstiftningen är uppfyllda. Trots det hade fyra av de provade leksakerna allvarliga säkerhetsbrister. Bara fem av de provade leksakerna klarade provningen utan anmärkningar och uppfyller också lagstiftningens krav gällande märkning och varningsinformation.

– Det handlar om att smådelar på leksaken kan lossna. Det innebär en risk att barnet sätter i halsen och kvävs, säger Emma Henriksen Kvarth, utredare på Konsumentverket.

Om du upptäcker brister i barnens leksaker - plocka bort dem från barnet. Sedan kan du reklamera leksaken till det ställe där du har köpt den, men det är också bra att göra en anmälan till Konsumentverket.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats