Farliga barnstolar i handeln

Marknadskontroll: Publicerad 22 oktober 2020

Lyssna

Konsumentverket har under 2019 genomfört en kontroll av höga barnstolar. Hälften av de tio granskade stolarna har allvarliga säkerhetsbrister. Har du en stol som finns med bland dem som återkallas ska du vända dig till försäljaren eller butiken där du köpte stolen.

– De upptäckta säkerhetsbrister som vi ser allvarligast på är att barnet kan falla ur stolen och därmed riskera skallskador eller att barnet kan glida ur en öppning i stolen, fastna med huvudet och bli hängandes, säger Susanne Ståhl på Konsumentverket.

Höga barnstolar återkallas och stoppas

Hälften av de granskade stolarna har så allvarliga brister att myndigheten gjort bedömningen att det är nödvändigt att stoppa försäljningen eller att återkalla stolarna från konsument. Stolarna Beemoo Care Neat, Tower charir och Hauck Mac Baby Delux har brister som är så pass allvarliga att stolarna behöver återkallas från de som köpt dem. Försäljningen av stolen Robust har tillsvidare stoppats.Tillverkaren av stolen Kaos Klapp har på eget initiativ tagit beslutet att åtgärda problemet genom att erbjuda en ny grenrem till alla som har stolen. Har du en stol som finns med bland dem som återkallas ska du vända dig till försäljaren eller butiken där du köpte stolen. Mer om kontrollen av barnstolar finns på Konsumentverkets webbplats

Att tänka på vid användning av höga barnstolar

  • Stolen ska vara stabil.

  • Om barnet kan trycka ifrån med fötterna mot bordet riskerar stolen att välta.

  • Välj en stol som barnet inte kan ta sig ur på egen hand.

  • Om stolen är försedd med midjebälte eller sele är det viktigt att dessa används.

  • Håll barnet under uppsikt när det sitter i stolen.

  • Låt inte barnet klättra i och ur stolen på egen hand.

  • Titta efter märkningen som visar att den uppfyller standarden EN 14988.