EU fortsätter granska flygbolagen

Nyhet: Publicerad 28 juni 2021

Lyssna

Den omfattande EU-granskningen av flygbolag som till stor del hanteras av svenska Konsumentverket rullar på. Flygbolagen har ombetts att vidta åtgärder på de områden där problem för konsumenterna har identifierats.

En del anpassningar har redan skett vilket är bra nyheter för konsumenterna eftersom vi nu kommer in i semesterperioden. Det är EU:s konsumentskyddsnätverk tillsammans med EU-kommissionen som står bakom insatsen. Den är ett sätt att komma tillrätta med oklarheterna och svårigheterna för konsumenterna i coronapandemins spår. De områden som berörs är följande:

  • Informera om konsumentens rättigheter

Vid inställda flyg ska flygbolagen informera passagerarna om deras rättigheter. De flygbolag som inte gett informationen har ombetts att vidta åtgärder för att följa informationskraven.

  • Ge ett val mellan återbetalning i pengar och voucher

Passagerare som erbjuds återbetalning för inställda flyg har rätt att välja mellan återbetalning i pengar och eventuella vouchers eller liknande. Flygbolag som erbjudit vouchers, utan att samtidigt erbjuda återbetalning i pengar, har ombetts informera drabbade passagerare om att de kan välja återbetalning i pengar.

  • Försening i återbetalningar

Flygbolagen har krav på sig att göra återbetalningar av inställda flyg inom sju dagar. Alla flygbolag som har längre återbetalningstider har ombetts att åtgärda eventuella eftersläpningar senast den 1 september.

  • Bokningar gjorda via förmedlare

Många gånger hänvisas konsumenter till resebyråerna för återbetalning av inställda flyg. Men konsumenterna har alltid rätt att vända sig direkt till flygbolaget som har ställt in flyget. Berörda flygbolag har ombetts att ta fram nya arbetssätt för att säkerställa att konsumenten kan begära återbetalning via flygbolaget.