E-handla utan geoblockering inom EU

Nyhet: Publicerad 6 november 2020

Lyssna

Trots att det ska vara enkelt för dig att handla på nätet från andra EU-länder stöter man ibland på geoblockering. Geoblockering innebär att du som konsument, baserat på din nationalitet eller var du bor, blockeras från att ta del av EU-länders ursprungliga webbplatser. Men det är inte längre tillåtet. När du besöker ett företags webbplats som är stationerat i ett annat EU-land så ska villkoren vara samma för alla konsumenter i hela EU.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Klagomål vittnade bland annat om att företag hade

  • Satt andra villkor som pris enbart baserat på hemland

  • Blockerats eller automatiskt styrt om konsumenter till andra versioner av deras webbplatser

  • Blockerat konsumenter från att söka efter bästa möjliga erbjudande av en produkt

  • Diskriminerat betalkort som utfärdats i ett visst land

Lika villkor för alla 

Geoblockering är sedan 2018 förbjudet inom EU, samt Norge, Island och Storbritannien. Förbudet innebär att du har rätt till samma villkor och priser som om du bodde i samma EU-land där företaget är verksamt. Oavsett om du köper en vara eller tjänst, så som ett par skor eller en hotellövernattning, från ett annat EU land så ska villkoren och priserna vara samma för alla. Det gäller även för elektroniska tjänster såsom molntjänster och webbhotell. Om du styrs om till anpassade webbplatser så måste du själv godkänna det först. 

Företag i ett annat EU-land är dessutom skyldig att acceptera samma typ av elektronisk betalning och valuta som erbjuds i det egna landet och övriga EU-länder. 

Om du köper en produkt från ett annat EU-land har du däremot inte rätt att kräva att få hämta upp den på plats, om inte företaget erbjuder det. Företaget är inte heller skyldigt att acceptera ett betalkortsmärke, eller typ av betalkort som företaget inte redan godtar. 

Undantagsfall från förbudet 

Det finns även ett antal undantag från förbudet mot geoblockering. Undantagen gäller bland annat transporttjänster, speltjänster, hälso- och sjukvårdstjänster. Företag är inte heller skyldiga att leverera varor och tjänster till alla medlemsländer i EU. 

Du kan anmäla till Konsumentverket 

Misstänker du en överträdelse mot geoblockeringsförordningen kan du anmäla det till Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet gällande geoblockering.  

 Anmäl på Konsumentverkets webbplats

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.