Dropshipping kan vara fördelaktigt, men sällan för konsumenter

Nyhet: Publicerad 13 december 2021

Lyssna

Nätbutiker som använder dropshipping kan få dig att tro att du köper dina varor inom Norden eller EU. I verkligheten sker leveranserna ofta från Asien, genom en tredje part. Uppstår problem med leveransen, om du blir missnöjd med varan eller ångrar köpet, är dropshipping sällan fördelaktigt för dig som konsument.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Dropshipping sprider sig inom näthandeln och ECC Sverige vill uppmärksamma konsumenter på konceptet, eftersom det kan leda till många oväntade problem. Företag som säljer varor på nätet genom dropshipping saknar ett eget lager. I stället finns lagret hos en tredje part och företaget förmedlar istället köpet, mellan konsument och leverantör. Även om det inte är olagligt, är ofta leverantörerna baserade i Asien och då kan köpet snabbt bli ofördelaktigt för konsumenten. Dessutom finns det en mängd oseriösa aktörer som använder sig av konceptet.

Livsfarliga produkter

Många företag som sysslar med dropshipping har svenskt språk och svenska betallösningar på sina webbplatser. Det ger lätt bilden av att varorna man köper kommer från Sverige, eller åtminstone inom Norden eller EU. Sanningen är att varorna ofta levereras från Asien och där gäller andra regler för produktsäkerhet, eller kanske inga regler alls. – Köper du en vara som levereras från exempelvis Asien, kan det innebära att du får hem en vara som är olaglig i Sverige och direkt livsfarlig. Barn är särskilt utsatta eftersom det köps allt fler billiga leksaker på nätet som kan leda till allvarliga skador eller värre, säger Nora Shoki, juridisk rådgivare på ECC Sverige. Om företag marknadsför sig mot svenska konsumenter på sina webbplatser, gäller svensk konsumentlagstiftning och regler för produktsäkerhet. Trots det följer många företag inte gällande lagstiftning, eftersom de sällan har koll på om varor från Asien uppfyller säkerhetskraven.

Osäkra leveranstider och förseningar

Företag som förmedlar köp genom dropshipping kontrollerar inte leveranstiden och kan därför ha bristfällig information om den på sin webbplats. Levereras varan från Kina eller andra länder utanför EU kan du förvänta dig en lång leveranstid, och förseningar är inte ovanliga, enligt Nora Shoki. – Kontrollera leveranstiden för varan i avtalsvillkoren på företagets webbplats, innan du köper den. Företaget är skyldigt att informera om leveransvillkoren. Är leveranstiden otydlig eller bristfällig kommer antagligen varan från Asien genom dropshipping. Försäkra dig om att det finns ett spårningsnummer kopplat till din beställning, tipsar Nora Shoki.

”Det är inte okej”

När en vara skickas från länder utanför EU tillkommer ofta extra avgifter som konsumenten får stå för, som exempelvis tullavgifter. Det ska företaget tydligt informera konsumenten om vid köptillfället. Trots det vittnar många konsumenter om att de informerats om extra avgifter i efterhand genom postombudet, för att varorna ska levereras. Men enligt Nora Shoki är det priset i köpbekräftelsen som ska gälla och det ska presenteras tydligt i köpbekräftelsen. – Du ska inte behöva navigera dig vidare på företagets webbplats för att få information om andra eventuella avgifter, det är inte okej. Informationen ska presenteras tydligt för dig på beställningssidan, säger hon.

Svårt att reklamera eller ångra köpet

Potentiellt livsfarliga produkter, försenad leverans och extra avgifter är inte det enda som har kopplats till dropshipping, genom leverantörer från länder utanför EU. När konsumenter till slut får hem sina varor dyker ofta andra problem upp. Köper du en vara från ett företag som är baserat i ett land utanför EU, så skyddas du varken av svensk lagstiftning eller EU:s konsumentlagstiftning. Det handlar då om webbplatser som inte har svenskt språk, eller erbjuder svenska betallösningar. – Är företaget baserat utanför EU har du kanske inte rätt att ångra eller reklamera köpet, säger Nora Shoki. Då gäller antagligen inte tre års reklamationsrätt bland annat, som innebär att du har rätt att kräva att få varan lagad eller utbytt under den perioden, fortsätter hon.

Bryter mot lagen

Som konsument ska du som regel vända dig till företaget du köpt varan av, inte leverantören. Trots att många konsumenter gjort rätt och vänt sig direkt till företaget som förmedlat köpet, vittnar många om problem när de försökt hävda sin konsumenträtt. – Det är vanligt att konsumenter upplever att varan inte motsvarat produktbeskrivningen. Företagen som förmedlar köpen kan vara svåra att nå och accepterar sällan reklamationer. Dessutom kan informationen om leverans och retur till och från Asien vara bristfällig, berättar Nora Shoki. Det innebär att företagen inte följer varken den konsumenträttsliga lagstiftningen som gäller i Sverige, eller i EU.

Problemen måste uppmärksammas

Konsumentverket får kontinuerligt in anmälningar mot företag som använder dropshipping och följer noggrant hur affärsmodellen utvecklas. Anmälningarna som konsumenter gör, bidrar till att uppmärksamma myndigheten på aktuella konsumentproblem, inkluderat problem relaterade till dropshipping. Det är vanligt att företag som använder droppshipping utger sig för att vara svenska, trots att de har säte i ett annat land. Enligt ECC Sverige ökar behovet att upplysa konsumenter om problem som kan uppstå vid gränsöverskridande näthandel, särskilt i takt med att dropshipping används av allt mer.

– Vårt mål är att uppmärksamma konsumenter på dropshipping. Mer kunskap innebär säkrare köp för dig på nätet, säger Nora Shoki. På Hallå konsuments webbplats berättar vi mer om dropshipping. Du får information om vilka rättigheter du har om du får problem och framförallt tips på vad du ska tänka på innan du köper något.

Hur du undviker dropshipping

Ta inte för givet att företaget är svenskt bara för att webbplatsen är på svenska och erbjuder svenska betallösningar. Vill du undvika problemen som dropshipping kan medföra finns det några saker att hålla utkik efter. Dropshipping kan vara inblandat om:

  • Informationen om leveranstiden är bristfällig. Ser det ut att handla om en leveranstid på flera veckor, då kommer varan antagligen från Asien.

  • Företagsadressen är otydlig, eller om adressen på webbplatsen är till en privatperson.

  • Det förekommer stavfel eller märkliga översättningar på webbplatsen.

  • Läs avtalsvillkoren innan du köper. Hittar du information om tull- och momsavgifter, kan du vara säker på att varorna kommer från ett land utanför EU.

Gränsöverskridande handel och ECC Sverige

Konsumenter som har gränsöverskridande problem med företag inom EU, Norge, Island och Storbritannien kan vända sig till ECC Sverige för information och råd. ECC Sverige är del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

Mer information och tips kring dropshipping finns på vår webbplats

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.