Det är inte bara vänner som ringer - var försiktig med ditt ja!

Nyhet: Publicerad 17 november 2020

Lyssna

Tänk efter innan du säger ja när du blir uppringd av en telefonförsäljare. Och kom ihåg att du alltid ska godkänna ett avtal skriftligt innan det blir giltigt. Godkänn inte avtalet under själva telefonsamtalet.

Trots att alla avtal som ingås på telefon måste godkännas skriftligt finns det fortfarande stora konsumentproblem kopplat till telefonförsäljning. Extra utsatta är personer över 65 år, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och utrikes födda. Det är konsumenter som av olika skäl har svårare att stå emot telefonförsäljare och oftare hamnar i avtal de varken behöver eller vill ha.

Var försiktig med ditt ja!

Många upplever att det är lätt att bli vilseledd under ett säljsamtal. Och många kontaktar oss på Hallå konsument för att de har hamnat i avtal de inte förstår eller att de inte ens förstår att de har ingått ett avtal.

Var alltid försiktig med att säga ja när du blir uppringd av en telefonförsäljare. Var även försiktig med att säga ja till att få information skickat till dig. Oseriösa telefonförsäljare kan använda det för att lura in dig i ett avtal.

Kom också ihåg att ett ja under samtalet inte är bindande. Det är först när du accepterar något skriftligt som du ingår ett avtal med företaget.

Skriftlighetskravet ska efterlevas

Sedan 2018 är det krav på att alla avtal som ingås på telefon måste godkännas skriftligt för att vara godkända. För att avtalet ska vara godkänt ska du godkänna det skriftligt så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du har godkänt skriftligen, och att det skedde efter samtalet.

Godkänn inte något du inte har läst igenom. Ta det lugnt och läs igenom avtalet innan du svarar ja eller ok. Svara inte på e-post eller sms om du inte vill tacka ja till avtalet.

Ha koll på dina rättigheter!

På våra sidor om telefonförsäljning finns mycket nyttig information. Du kan läsa om

  • hur du ska göra för att slippa telefonförsäljning,

  • vilka lagar och regler som finns

  • hur du gör får att ångra ett köp du har gjort via telefon,

  • hur du bestrider en felaktig faktura och

  • att göra anmälan till Konsumentverket om du tycker att företaget bryter mot reglerna.

Hallå konsuments information om telefonförsäljning