Corona: ARN slår fast rätt till återbetalning

Nyhet: Publicerad 20 oktober 2020

Lyssna

Du har rätt att få tillbaka dina pengar när bolag och arrangörer ställer in resor och evenemang på grund av coronapandemin. Det slår Allmänna reklamationsnämnden, ARN, fast i ett antal nya beslut. Men det kan finnas omständigheter som gör att du inte får tillbaka hela summan.

ARN har tagit beslut i flera olika ärenden som handlar om konsumenters rättigheter kopplat till inställda resor och evenemang på grund av coronapandemin. När det gäller resor säger ARN:s beslut följande.

  • Om ett flygbolag ställer in en flygresa så har resenären rätt till ombokning eller återbetalning av hela kostnaden för resan i kontanter. Återbetalning genom vouchers kan endast ske om resenären accepterar det skriftligen.

  • Om en konsument själv avbokar en reguljärflygresa på grund av risk för smittspridning på resmålet så har hen inte rätt till återbetalning av biljettkostnaden om den bokade biljetten inte är återbetalningsbar.

  • Det är flygbolaget som är ansvarigt för att betala tillbaka biljettkostnaden vid en inställd reguljärflygning även om biljetten köpts via en resebyrå.

  • En resenär har rätt att avboka en paketresa och få tillbaka hela kostnaden för resan om det finns stor risk för människors hälsa på ett resmål. Det är konsumenten som ska bevisa att det fanns en sådan risk.

  • Om en paketresa ställs in av arrangören har resenären rätt att snarast få tillbaka alla kostnaderna för resan. Denna rättighet kan inte avtalas bort.

När det gäller evenemang, till exempel konserter eller motionslopp har ARN tagit beslut som säger att konsumenter har rätt att få tillbaka sina pengar för evenemanget. Om evenemanget har flyttats fram så kan du använda din biljett vid det nya tillfället men det är inget som du måste göra. Rätten att få tillbaka pengarna gäller även då. Men ARN:s beslut säger också att de anses skäligt att arrangören begränsar sin återbetalningsskyldighet till 50 procent av biljettpriset. Du bör alltså kolla i avtalsvillkoren om det finns ett villkor som begränsar arrangörens återbetalningsskyldighet i en force majeure-situation. En force majeure-liknande händelse är någonting som är ytterst ovanligt, oförutsägbart och bortom din och bolagets kontroll. Du kan läsa mer om dina rättigheter för inställda resor och evenemang här på Hallå konsument. Här kan du läsa om dina rättigheter för utrikes resor

Här hittar du information om vad som gäller vid inställda evenemang

På ARN:s webbplats kan du läsa mer om besluten och ARN:s inställning