Brister i parkeringsappar

Nyhet: Publicerad 19 oktober 2020

Lyssna

Det ska vara enkelt att se vad det kostar att parkera. Konsumentverkets granskning av sju stora parkeringsappar visar att det finns brister, både vad gäller information och avtalsvillkor.

Ett av företagen som granskats säger i sin marknadsföring att det inte tillkommer några dolda avgifter. I själva verket tar företaget ut en serviceavgift varje gång du parkerar. Det är tillåtet att ta ut extra avgifter men då får tjänsten inte marknadsföras som avgiftsfri, menar Konsumentverket. Du som konsument ska tydligt kunna se vad det kostar att parkera. I flera appar försöker även företagen friskriva sig från ansvar. Konsumentverket tycker inte att det är rimligt att företagets skadeståndsskyldighet kan begränsas till vad det kostade att parkera. Det vill säga, skulle du få böter på grund av ett fel i appen kan du inte kräva företaget på samma summa som bötesbeloppet. Läs mer om granskningen av parkeringsappar på Konsumentverkets webbplats