Bättre skydd behövs vid köp av ny bostadsrätt

Nyhet: Publicerad 22 oktober 2020

Lyssna

Riksrevisionen har granskat vilket skydd konsumenter har när de köper nyproducerade bostadsrätter. Resultatet visar att skyddet är betydligt sämre än för konsumenter på andra marknader.

En konsument som köper en bostadsrätt har bland annat inte rätt att ställa krav direkt mot näringsidkaren, det vill säga byggbolaget, utan är hänvisad till bostadsrättsföreningen. Detta medför att normala konsumenträttsliga regler inte blir tillämpliga. Att bostadsrättsföreningens styrelse dessutom till en början består av representanter för byggbolaget kan medföra att beslut tas som inte ligger i de blivande medlemmarnas intressen. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att regeländringar genomförs för att säkerställa konsumentskyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter. Läs hela nyheten på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats