Barngrind återkallas på grund av säkerhetsbrister

Återkallelse: Publicerad 27 juni 2023

Lyssna

Tillverkaren Segr AB återkallar barngrinden Bozz – Soft Flexi Gate. Grindens utformning gör att barn riskerar att fastna och kvävas.

Barngrinden Bozz – Soft Flexi Gate återkallas på grund säkerhetsrisker. Foto: Konsumentverket

Grindens följsamma material gör det möjligt för barnet att krypa in under grinden. Det innebär en kvävningsrisk om barnet fastnar med bröstkorgen eller huvudet i öppningen. Grinden har även delar som går att klättra på samt utstickande delar där barnet kan fastna med kläderna, vilket innebär en stryprisk. Konsumenter som köpt den aktuella grinden uppmanas att sluta använda den omedelbart och återlämna den till återförsäljaren för att få pengarna tillbaka. Kvitto behövs inte. Har du frågor går det även att kontakta tillverkaren direkt via e-post: info@segr.se Mer information om återkallelsen på SEGRs hemsida (extern länk).