600 anmälningar mot Usecurity: KO stämmer bolaget, igen

Nyhet: Publicerad 14 december 2021

Lyssna

Bolaget bakom Usecurity bedriver telefonförsäljning av allt från ID-skydd till omega-3 piller och riktar sig särskilt till äldre personer. På knappt två år har Konsumentverket och Polisen fått cirka 600 anmälningar från konsumenter som känner sig vilseledda.

Konsumentombudsmannen, KO, har tidigare tagit Usecurity till domstol. KO anser att bolagets affärsmetoder bryter mot lagen på flera sätt. Trots att bolaget tidigare fälldes av domstolen, har Usecurity fortsatt att få konsumenter att känna sig vilseledda.

Tagit sikte på ägare av skog eller jordbruksmark

Bolagets telefonförsäljare tycks rikta in sig på särskilt äldre personer, som ofta dessutom är ägare av skog eller jordbruksmark. Till dessa personer påstår säljarna bland annat att bolagets varor och tjänster är avdragsgilla. Men det stämmer inte om det handlar om privat bruk. Konsumenter har sedan vägrats ångra avtalet när de ringt upp, med motiveringen att de ingått avtal som företagare.

Ringer upp trots nixade nummer

Det är inte tillåtet för telefonsäljare att ringa nummer som är nixade. Det har bolagets säljare struntat i och många gånger ringer de från dolt nummer. Usecurity tycks dessutom ha vänt sig till konsumenter som har svårt att höra eller förstå vad säljaren säger.

Mer om regler kring telefonförsäljning och vilket skydd du har, finner du på vår webbplats