Viktigt att tänka på när du tecknar elavtal

Aktuellt | Publicerad: 2020-07-10

Förutom priset är det viktigt att ha koll på hur lång bindningstid och uppsägningstid elavtalet har.

Det kan vara svårt att tänka på allt när man ska teckna ett nytt elavtal. Men en lång bindningstid kan bli till din nackdel. Detsamma gäller om uppsägningstiden är lång. Om du blir låst till avtalet till följd av en lång bindningstid eller uppsägningstid, sitter du fast med ett elpris som kan skjuta i höjden ifall det är ett avtal med rörligt pris.

Som konsument är man van vid att avtal med rörligt pris ofta har kort eller ingen uppsägningstid alls. Men det är inte alltid så och därför behöver du vara uppmärksam när du tecknar ett nytt avtal.

Konsumentombudsmannen, KO, anser att ett elavtal med rörligt pris ska maximalt ha en uppsägningstid på en månad. Ett kommunalt energibolag har nyligen tagits till Patent- och marknadsdomstolen av KO för att få saken prövad.

KO har under våren också vänt sig till domstolen för att få frågan om bindningstider för elavtal med rörligt pris prövad. Även där är det ett kommunalt energibolag som har ett, enligt KO, avtal med en orimlig nackdel för konsumenten. Fallen har ännu inte prövats av domstolen.

Läs mer om vad du kan tänka på när du ska välja elavtal på vår webbplats

Senaste nyheter