Brister gör det svårare att jämföra barnförsäkringar

Aktuellt | Publicerad: 2020-02-11

Olika sätt att beskriva försäkringens innehåll och vag information om begränsningar gör det svårare för föräldrar att jämföra barnförsäkringar.

Konsumentverket har granskat åtta bolags barnförsäkringar. Anledningen är att myndigheten har sett exempel på att det finns en skillnad mellan vad föräldrar tror att barnförsäkringarna omfattar och vad som faktiskt gäller.

I granskningen ingick förköpsinformation, produktfaktablad, avtalsvillkor och marknadsföring. I avtalsvillkoren för de olika försäkringarna ingår ofta samma moment, men försäkringarna kan ändå skilja sig mycket åt. Det handlar om vilka sjukdomar som ersätts, försäkringsbelopp, premiekostnad och vilka undantag som görs.

– Därför är det väldigt viktigt att försäkringsbolagen är tydliga och pedagogiska i sin information. Annars blir det svårt att jämföra och välja försäkring, säger Martin Sollén, jurist på Konsumentverket.

De bolag som ingått i granskningen har fått information om Konsumentverkets synpunkter. Myndigheten kommer att följa upp granskningen under året.

Goda råd till föräldrar

  • Barnförsäkring utgör ett viktigt skydd. Den försäkring barnet får via förskola och skola gäller ofta bara under skoltid och omfattar inte sjukdomar. Därför bör man teckna en egen försäkring för barnet.
  • Läs försäkringsbolagens produktfaktablad och jämför på så vis försäkringarna.
  • Läs försäkringsbolagens förköpsinformation för att på ett enkelt sätt få information om innehåll och viktiga begränsningar i försäkringen.
  • Jämför också försäkringar genom oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå.

Jämför försäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats

Läs hela nyheten på Konsumentverkets webbplats

Senaste nyheter