Vill du få koll på pengarna?

Aktuellt | Publicerad: 2019-12-11

Vill du lära dig mer om hur du kan få pengarna att räcka längre? Nu finns är årets upplaga av Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna ute. I den finns uppgifter om hushållets olika kostnader och tips och råd om pengar och budget.

Kostnadsberäkningar

Koll på pengarna innehåller Konsumentverkets beräkningar av kostnader för en rimlig levnadsnivå för några av de vanligaste utgiftsområden som ett hushåll har. Beräkningarna är exempel på vad det kan kosta att leva med en standard som varken är lyx eller lägsta nivå. Syftet är att du ska kunna använda broschyren för att jämföra dina egna kostnader och den är ett stöd för dig som vill få koll på din ekonomi och göra en budget.

Checklistor till hjälp

Koll på pengarna innehåller tips och råd om exempelvis kostnader för mat, bostad, bil, försäkringar, lån med mera. Det finns checklistor du kan använda när du ska hyra eller köpa bostad eller om du ska köpa bil. Du får även information om vad en räkning kan kosta om du inte betalar den i tid och tips om var du kan få gratis rådgivning kring din ekonomi och konsumentfrågor.

Koll på pengarna 2020 finns att ladda ned här

Senaste nyheter