Textilsmart inspirerar till mer hållbara val

Aktuellt | Publicerad: 2019-09-06

Genom små medvetna val i vardagen kan du bidra till en mer hållbar textilkonsumtion. Det är ett av budskapen när Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen drar igång informationssatsningen Textilsmart.

Vill du bli mer textilsmart? Idag startar Instagramkontot Textilsmart för att löpande informera om och inspirera dig till en mer hållbar textilkonsumtion. På kampanjsajten Textilsmart hittar du fördjupad kunskap om textilier samt tips och råd för en hållbar textilkonsumtion.

Konsumtionen av kläder är fortsatt hög i Sverige, samtidigt som det slängs hela kläder. Dagens textilproduktion har stor påverkan på miljön, klimatet och människors hälsa. 80 procent av ett plaggs totala miljö och klimatpåverkan sker i produktionsfasen där stora mängder råvaror, vatten, energi och kemikalier används och produktionen leder till utsläpp till luft, vatten och mark.

Få tips och råd på kampanjsajten Textilsmart

Läs hela nyheten på Konsumentverkets webbplats

Senaste nyheter